Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

ΟΕΝΓΕ: ΔΗΛΩΣΗ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας
συνεχίζει την εξαπάτηση
των νοσοκομειακών γιατρών και της ελληνικής κοινωνίας
Στις 21 Δεκεμβρίου 2010 η ΟΕΝΓΕ είχε την τέταρτη κατά σειρά συνάντησή της
με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Μεταφέραμε στον κ. Λοβέρδο τις σοβαρές διαφωνίες μας για όλα τα κρίσιμα
ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο «Διαρθρωτικές αλλαγές
στην υγεία» και συγκεκριμένα τις διαφωνίες μας στις ρυθμίσεις για συγκρό-
τηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρίς να μας παρουσιάζει κανένα σοβαρό σχέδιο οργάνωσης
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με οικογενειακούς γιατρούς – ομάδα
υγείας – υποδομές εργαστηριακού ελέγχου, την εντονότατη αντίθεσή μας
στην παράδοση των προμηθειών και του φάρμακου στα μεγάλα ιδιωτικά
κερδοσκοπικά συμφέροντα, την καταπάτηση της Κλαδικής Συμφωνίας των
νοσοκομειακών γιατρών. Μεταφέραμε επίσης στον κ. Λοβέρδο τη θέση μας
ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Σαχινίδη-Λοβέρδου για πλαφόν 9%
στις αναγκαίες πρόσθετες εφημερίες αποτελούσε άθλιο εμπαιγμό των νοσο-
κομειακών γιατρών.
Ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι η Κ.Υ.Α. θ΄ αλλάξει, διαβεβαίωσε ότι οι προσλή-
ψεις γιατρών από προκηρύξεις θέσεων που έγιναν και θα γίνουν μέχρι την
31η Δεκεμβρίου 2010 θα ολοκληρωθούν με επίσπευση των διαδικασιών και
ανέθεσε στον Υφυπουργό Υγείας κ. Τιμοσίδη να συνεχίσει τον διάλογο μαζί
μας για κατάρτιση προτύπου εφημερίας.
Και τι προέκυψε;
Η κατάθεση και συζήτηση του πολυνομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων της Βουλής ξεκίνησε χωρίς κατάργηση του πλαφόν 9%, χωρίς
ρυθμίσεις για αρχές ασφαλούς εφημερίας, ενώ οι προτάσεις μας για την ε-
φαρμογή της Κλαδικής Συμφωνίας, για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
για Εθνική Φαρμακοβιομηχανία, για Δημόσιο Φορέα παραγωγής – αποθή-
κευσης – διακίνησης υγειονομικού υλικού αγνοήθηκαν παντελώς.
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρήσαμε ψευδεπίγραφο και καταστροφικό
το κυβερνητικό πολυνομοσχέδιο και συμμετείχαμε στο παν-ιατρικό κίνημα
για την απόσυρσή του.
Ο Υπουργός Υγείας θορυβούμενος από τον δυναμισμό των κινητοποιήσεων
προέβη σε δύο νέες λαθροχειρίες :
- δήλωσε ότι θα προσθέσει ρυθμίσεις για την ασφαλή εφημέρευση και το
μόνο που έκανε ήταν να κάνει το πλαφόν 12%
- διακηρύσσει ότι την οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας την
εμπόδισαν επί 27 χρόνια τα συντεχνιακά συμφέροντα των γιατρών του ΙΚΑ,
όταν είναι πασίγνωστο ότι η ακύρωση σχεδιασμών του κ. Αυγερινού, του κ.
Γεννηματά, του κ. Έβερτ, κ. Κρεμαστινού, του κ. Γείτονα, του κ. Αλ. Παπαδό-
πουλου, του κ. Στεφανή, του κ. Νικ. Κακλαμάνη, του κ. Αβραμόπουλου έγινε
για λόγους οικονομικού κόστους.
Κατόπιν αυτών καταγγέλλουμε τη νέα εξαπάτηση των νοσοκομειακών για-
τρών και της ελληνικής κοινωνίας εκ μέρους του κ. Λοβέρδου και απαιτούμε
απόσυρση του νομοσχεδίου και έναν άλλο σχεδιασμό ολοκλήρωσης της πρω-
τοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας,
καθώς και ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας καθολικό, δωρεάν, ποιοτικό και απο-
τελεσματικό.
Για τους λόγους αυτούς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι την ψήφιση του
εκτρωματικού νομοσχεδίου και δηλώνουμε ότι οι αντιδράσεις μας θα συνε-
χιστούν δυναμικά και μετά την ψήφισή του, από κοινού με τους πολίτες της
χώρας μας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΝΓΕ

ΤΖΤΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ : ΠΡΟΣΤΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ