Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Κείμενο διαμαρτυρίας για την κατάργηση της άδειας ακτινοπροστασίας

31/05/2011
(Υgeianet)

Όλοι οι εργαζόμενοι στα Τμήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών του «Θεαγένειου» Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης υπέγραψαν κείμενο διαμαρτυρίας (κλικ εδώ) για την ουσιαστική κατάργηση της άδειας ακτινοπροστασίας με την πρόσφατη τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας Α. Λοβέρδος.

Επειδή δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνικές διαμαρτυρίες από συναδέλφους ακτινολόγους και ακτινοθεραπευτές πλην όμως έχουν υπάρξει ελάχιστες έγγραφες διαμαρτυρίες για το ζήτημα, για τούτο και προτρέπουμε τους συναδέλφους είτε να προσυπογράψουν το συγκεκριμένο κείμενο του «Θεαγενείου», είτε να συντάξουν και να υπογράψουν δικό τους και να το αποστείλουν:
· στην ΟΕΝΓΕ (oengegr@gmail.com)
· στο Γραφείο του υπουργού Υγείας (φαξ 210- 5239101)
· στο Γραφείο του υφυπουργού Υγείας (φαξ 210-5205462)

Η ΟΕΝΓΕ θα συλλέξει τις διαμαρτυρίες που θα λάβει και θα τις διαβιβάσει στους βουλευτές και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής

Συναδελφικά
Δημήτρης Βαρνάβας

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»


Προς
Το Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ
Οι προτάσεις της 2ης ΥΠΕ σχετικά με τις συνενώσεις και την λειτουργική ανα-
διάρθρωση των νοσοκομείων Πειραιά, Δυτικής Αττικής και Αιγαίου,  όσον
αφορά το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» οδηγούν το νοσο-
κομείο προμελετημένα σε οριστικό κλείσιμο.
Οι γιατροί του νοσοκομείου είχαν ήδη προειδοποιήσει γι αυτό το δυσάρεστο
επακόλουθο της τακτικής της  2ης ΥΠΕ και συγκεκριμένα της Διοικήτριας Χ.
Παπανικολάου και του υποδιοικητή Σ.  Ζώτου,  στην γενική συνέλευσή τους
της 9 / 11 / 20011, γεγονός που μας οδήγησε και σε εξώδικο διαμαρτυρία ε-
ναντίων των δύο ανωτέρω και του τότε διοικητή του νοσοκομείου
Λέγαμε τότε:
« Έτσι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε λίγες ημέρες διοίκηση του νοσοκομεί-
ου και  2η ΥΠΕ οδηγούν σε αργό θάνατο το νοσοκομείο λόγω σημαντικών ελ-
λείψεων και παραλήψεων τόσο σε υγειονομικό υλικό και τεχνική υποδομή
όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό.
Αν όλα αυτά που περιγράφονται δεν είναι αποτέλεσμα ενός καλά οργανωμέ-
νου σχεδίου σταδιακής και μεθοδικής διάλυσης ενός νοσοκομείου τότε τι άλ-
λο μπορεί να είναι;
Πάντως θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη ότι ένα τέτοιο γεγονός θα πλή-
ξει καθοριστικά και ανεπανόρθωτα την δυνατότητα της εύκολης και δωρεάν
πρόσβασης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής  (φτω-
χά κοινωνικά στρώματα, αθίγγανοι, μετανάστες)  σε μια βασική υγειονομική
μονάδα της περιοχής τους».
Σήμερα δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε.
Η 2η ΥΠΕ προτείνει 3 λύσεις για την τύχη του νοσοκομείου.
Και οι τρεις προτάσεις της 2ης ΥΠΕ σημαίνουν το ουσιαστικό κλείσιμο του νο-
σοκομείου με ο τι αυτό συνεπάγεται για την χειροτέρευση της πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγείας των κατοίκων της περιοχής, διότι:
1η: Η πρώτη πρόταση προτείνει την μετατροπή του νοσοκομείου σε διαγνω-
στικό κέντρο (άγνωστο πως και ποτέ),
2η: Η δεύτερη πρόταση εννοεί την μετατροπή του σε άσυλο ανιάτων.
3η: Και η τρίτη, αφού δέχεται επιτέλους,  ότι στο νοσοκομείο λειτουργεί μια
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με πολύ καλά αποτελέσματα  (φυσικά με υπεράν-
θρωπες και φιλότιμες προσπάθειες   του προσωπικού), προσθέτει μια ακόμη
δράση, ένα κέντρο χημειοθεραπείας για τους ασθενείς του νοσοκομείου Με-
ταξά, χωρίς όμως να έχει μελετήσει επαρκώς αυτή τη δράση (όσοι γνωρίζουν
από χημειοθεραπείες   λένε ότι είναι προβληματική στην εφαρμογή της αυτή
η πρόταση).
Όπως καταλαβαίνετε και οι τρεις προτάσεις είναι τουλάχιστον πρόχειρες και
το μόνο που κάνουν είναι να αφαιρέσουν τελικά από την περιοχή μια σημα-
ντική Δευτεροβάθμια Νοσηλευτική μονάδα με αξιόλογη πρόσφορα στους κα-
τοίκους της περιοχής.  Μιας περιοχής με μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα.
Εμείς προτείνουμε την συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου ως Δευτε-
ροβάθμιο Νοσοκομείο με προοπτική αναβάθμισης του και προσθήκης νέων
τμημάτων και υγειονομικών παροχών διότι,
1) Καλύπτει τις ανάγκες μιας ευρύτερης περιοχής και η αφαίρεση του από τον
υγειονομικό χάρτη θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη
λειτουργία των δύο άλλων νοσοκομείων της Δυτικής Αττικής,  του Κρατικού
«Νίκαιας» και του «Αττικό».
2) Έχει ήδη συσσωρευμένη εμπειρία στα λοιμώδη νοσήματα ειδικά του ήπα-
τος με αξιόλογη εργαστηριακή υποδομή πχ. μοριακού ελέγχου, που θα μπο-
ρούσε να εξυπηρετήσει και άλλες μονάδες της περιοχής.  Τα 2000  χιλιάδες
χειρουργεία που γίνονται κάθε χρόνο  (εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και να
ξανατονίσουμε την ευθύνη της ΔΥΠΕ και του πρώην διοικητή που άφησαν την
χειρουργική κλινική χωρίς επικουρικούς γιατρούς στα πλαίσια του σχεδίου
για αποδυνάμωσης του νοσοκομείου ώστε να γίνει ευκολότερη η μετατροπή
του ή το κλείσιμό του, συμφώνα με τα σχεδία της ΥΠΕ.
3) Αντιμετωπίζει χιλιάδες ασθενείς είτε στα ΤΕΠ κατά τη γενική εφημερία ή
στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.
4) Η Δερματολογική κλινική του Νοσοκομείου (είναι η μόνη σε όλη την Δυτική
Αττική ) με μεγάλη παράδοση εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες ασθενείς που
διαφορετικά θα αναγκάζονται να απευθυνθούν στο Νοσοκομείο  «Α.  Συγ-
γρός».
5) Η Μ.Τ.Ν με την προαναφερόμενη σημαντική πρόσφορα της και πέραν των
στενών ορίων περιοχής.
ΘΑ μπορούσαμε να αναφέρουμε κι άλλες δράσεις, αλλά μένουμε σ αυτές εν-
δεικτικά .
Κλείνοντας να πούμε ότι η στοιχειώδης λογική απαιτεί ότι η  2η ΥΠΕ πρέπει
να αφήσει τις προφάσεις και τις σκοπιμότητες, να ξαναμελετήσει τις προ-
τάσεις της, και επιτέλους ας ακούσει έστω και μια φορά και τις δικές μας
προτάσεις.
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 27 / 05 / 2011
Η τριμελής επιτροπή ΕΙΝΑΠ του Γ.Ν.Δ. ΑΤΤΙΚΗ

«Αγανακτισμένοι» απέκλεισαν τη Βουλή και βουλευτές έφυγαν από ...τον Εθνικό Κήπο!


Την κεντρική είσοδο της Βουλής επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας απέκλεισαν γύρω στις 10 το βράδυ συγκεντρωμένοι που μετέχουν στις κινητοποιήσεις του κινήματος των «Αγανακτισμένων» στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να...
 μην μπορούν να αποχωρήσουν από το κτήριο βουλευτές και εργαζόμενοι. Αρκετοί βουλευτές αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τον Εθνικό Κήπο.
Στη συνέχεια η είσοδος άνοιξε,  ωστόσο παρέμεινε πλήθος συγκεντρωμένων που φωνάζαν συνθήματα κατά της Βουλής και των βουλευτών, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν παραταχθεί μπροστά από τους διαδηλωτές.
  
 
http://press-gr.blogspot.com

Τους ...διαολόστειλε


ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ
 ΤΗΣ κ. Χ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σήμερα το μεσημέρι έγινε διαμαρτυρία των εργαζομένων του Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής προς την Διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ για τις θέσεις που προτείνει για το συγκεκριμένο Νοσοκομείο (κλείσιμο).
Η συνάντηση με την Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ έγινε στο νοσοκομείο «ΤΖΑΝΕΙΟ» αφού Διοικήτρια και Υποδιοικητής δεν ήταν στα γραφεία τους αλλά στο «ΤΖΑΝΕΙΟ» για να «συζητήσουν δήθεν» τις προειλημμένες τους αποφάσεις για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων.
Η Διοικήτρια κ. Παπανικολάου δεν άντεξε ούτε καν...
 την έναρξη του διαλόγου και εγκατέλειψε άρον - άρον την αίθουσα συγκέντρωσης αφού προηγουμένως διαολόστειλε (!) τους παρευρισκόμενους, στην συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει με ΤΑΧΙ. Τελικά φυγαδεύτηκε από τον Διοικητή του «ΤΖΑΝΕΙΟΥ» Χ. Παπαχρήσο.
Έτσι αντιλαμβάνονται τον διάλογο στο υπουργείο Υγείας;

Σύνταγμα, Τρίτη 31 Μαΐου


Ο λαός της Αθήνας επιστρέφει στο δρόμο.
 
 

Στο Σύνταγμα ο κόσμος δεν λέει να σταματήσει. Πολλοί κάνουν το πρώτο, πότε τολμηρό πότε άτολμο, βήμα πολιτικής χειραφέτησης. Έρχονται να δηλώσουν  πολιτικό "παρών" σε έναν αγώνα που έχει την υπογραφή:"Δεν θα φύγουμε από τις πλατείες, μέχρι να φύγουνε αυτοί που μας οδήγησαν εδώ: Κυβερνήσεις, Τρόικα, Τράπεζες, Μνημόνια και όλοι όσοι μας εκμεταλλεύονται. Τους διαμηνύουμε ότι το χρέος δεν είναι δικό μας" (από το Ψήφισμα της λαϊκής συνέλευσης της Πλατείας Συντάγματος).  Φέρνουν τα παιδιά τους "να μαθαίνουν, να καταλάβουν τι γίνεται στην κοινωνία". Θέλουν να μοιραστούν τα βάσανά τους. Τα πανό πολλαπλασιάζονται. Κινήματα, Επιτροπές γειτονιάς, αλλά και πολλοί  μοναχικοί διαδηλωτές , αρκετοί με αυτοσχέδιες πικέτες και πανό. Επιδεικτικός (κενός) πατριωτισμός και αγνή λαϊκή αγάπη για την πατρίδα "που την ξεπουλάνε" συγκλίνουν και αποκλίνουν διαρκώς.  Εξέχον στοιχείο το πλήθος των ανθρώπων που κατεβαίνουν ως άτομα ή  παρέες όχι ως διαμορφωμένες συλλογικότητες. Πολλοί ήρθαν από τη συγκέντρωση των πανεπιστημιακών στα Προπύλαια, αναγνωρίζοντας το Σύνταγμα ως αναφορά. Ένα εκπληκτικό μείγμα "αγανακτισμένων" και συνειδητών, πολύπειρων στους αγώνες και πρωτόπειρων που βρίσκονται μαζί, αποπειρώνται να συζητήσουν και να συν-ενεργήσουν πολιτικά. Και εκρηκτική η συμμετοχή των νέων. 
Η πλατεία "ακούει" τους εργατικούς αγώνες και οι εργαζόμενοι δηλώνουν πως θα καταλήγουν στην πλατεία μετά τις απεργίες τους. Η πλατεία είναι ένα μεγάλο βήμα που ο καθένας μπορεί να πει το λόγο του και να ακουστεί από χιλιάδες που κάθονται υπομονετικά επί ώρες στο έδαφος. Το μόνο εμπόδιο ο μεγάλος αριθμός και ο περιορισμένος χρόνος. Αλλά υπάρχει και η άλλη μέρα...
 Η συνέλευση ωριμάζει. Αρχίζουν να τίθενται πιο συγκεκριμένα τα θέματα της δημοκρατίας, της οικονομίας, του δημόσιου χρέους, των κοινωνικών αγαθών  και πολλές άλλες με πλήθος συμμετεχόντων στις αντίστοιχες ομάδες. 
 Κομβικό σημείο το πώς θα ενοποιηθεί όλη αυτή δυναμική σε μια πολιτική κατεύθυνση που θα κάνει πιο αφόρητη και αξεπέραστη την απονομιμοποίηση, την κρίση της κυβέρνησης και του μπλοκ εξουσίας.


Το Ψήφισμα της λαϊκής συνέλευσης της Πλατείας Συντάγματος

Εδώ και πολύ καιρό παίρνονται αποφάσεις για εμάς χωρίς εμάς.
Είμαστε εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι, που έχουμε έρθει στο σύνταγμα για να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για τις ζωές μας και το μέλλον μας.
Είμαστε εδώ γιατί γνωρίζουμε ότι οι λύσεις στα προβλήματά μας μπορούν να προέλθουν μόνο από εμάς.
Καλούμε όλους τους Αθηναίους, εργαζόμενους, ανέργους και νεολαία στο Σύνταγμα, και όλη την κοινωνία να γεμίσει τις πλατείες και να πάρει τη ζωή στα χέρια της.
Εκεί στις πλατείες θα συνδιαμορφώσουμε όλα μας τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους που θα απεργήσουν την επόμενη περίοδο να καταλήγουν και να παραμένουν στο Σύνταγμα.
Δεν θα φύγουμε από τις πλατείες, μέχρι να φύγουνε αυτοί που μας οδήγησαν εδώ: Κυβερνήσεις, Τρόικα, Τράπεζες, Μνημόνια και όλοι όσοι μας εκμεταλλεύονται. Τους διαμηνύουμε ότι το χρέος δεν είναι δικό μας.

ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ!

ΙΣΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!

Ο μόνος αγώνας που χάνεται είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ!

Η κατάσταση στην Υγεία είναι εκρηκτική.


Το ποτήρι ξεχείλισε καθώς πέρα από τις συνεχείς μειώσεις του μισθού μας, πέρα από την υποστελέχωση και εντατικοποίηση, πέρα από το εξαντλητικό ωράριο (απόγευμα, πρωί, νύχτα) κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας Π.Δ.88/1999, πέρα από την έλλειψη υλικών και τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, είμαστε και απλήρωτοι για τα δεδουλευμένα-υπερωρίες κτλ Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου.
Για το λόγο αυτό, προχωρούμε σε επίσχεση εργασίας στο νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 325 Α.Κ., από 31/05/2011 και στην πραγματοποίηση καθημερινών Γενικών Συνελεύσεων στα Επείγοντα.
Κατά την πραγματοποίηση των γενικών συνελεύσεων και της επίσχεσης τα τμήματα θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας (δηλ: η δύναμη του προσωπικού που εργάζεται σε νύχτα ή αργία).
Καλούμε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ», αλλά και τους υπόλοιπους υγειονομικούς που επιθυμούν την κοινή δράση σε Γενική Συνέλευση στα Επείγοντα την Τρίτη 31/05/2011 στις 08:00.

Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού Α’ ΠΕΣΥ Αθηνών (μέλος της ΠΑΣΟΝΟΠ)


Κινητοποιήσεις στο "Σισμανόγλειο"


Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούν από χθες οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Αθήνας "Σισμανόγλειο", με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου τους, προκειμένου να διεκδικήσουν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, την επαρκή κάλυψη του νοσοκομείου σε ιατροτεχνολογικά υλικά και την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται από τις 8 π.μ. έως τις 10 π.μ. στην κεντρική πύλη του "Σισμανογλείου" και επαναλαμβάνονται σήμερα και μεθαύριο.
31/05/2011
 (ΑΥΓΗ)