Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΣΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΒΑΔΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΦΕΔΡΕΙΑ" ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ!
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ!
Σε τροχιά άμεσων και μαζικών απολύσεων εισέρχεται το δημόσιο μετά από τη σημερινή ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην οποία συμμετείχαν οι Γενικοί Γραμματείς όλων των υπουργείων.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
- Η ένταξη των "επιλέξιμων" (sic) μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς έως τις 27 Νοεμβρίου 2011, όπως ακριβώς προβλέπει ο εκτρωματικός πολυνόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. 
- Για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τόσο των φορέων του Δημοσίου όσο και των υπό κατάργηση ή συγχώνευση νομικών προσώπων, η ένταξη στο καθεστώς της "εφεδρείας" θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως την 1η Ιανουαρίου 2012.
Τα δύο πρώτα σημεία αφορούν τους 30.000 του πρώτου κύματος της "εργασιακής εφεδρείας"!
Επιπλέον αποφασίστηκαν:
- Η ολοκλήρωση ένταξης των υπαλλήλων στο βαθμολόγιο (για ρεπορτάζ της ISKRA βλέπε εδώ). 
- Η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη μείωση των υπηρεσιακών μονάδων των υπουργείων κατά 30%. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο πως θα οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις, καθώς οι μετατάξεις δεν θα μπορέσουν να "καλύψουν" τους πάντες! Άλλωστε, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η τρόικα έχει ζητήσει κατά καιρούς να γίνουν απολύσεις για "ψυχολογικούς λόγους"!!!
Σε αυτό το πλαίσιο, στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε ότι τα υπουργεία, με ευθύνη των γενικών γραμματέων, θα πρέπει να συντάξουν άμεσα σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων με τα οποία νακαταργούνται ή να συγχωνεύονται υπηρεσιακές μονάδες των υπουργείων και των ΝΠΔΔ.
Είναι σίγουρο πως αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω διάλυση και κατάρρευση την έτσι και αλλιώς μισοδιαλυμένη Δημόσια Διοίκηση!
Μιας και τα πρόσωπα των Γενικών Γραμματέων συνιστούν επιλογές του εκάστοτε υπουργού είναι σίγουρο πως για άλλη μια φορά θα δουλέψει "φουλ" το πελατειακό κράτος, κάνοντας ακόμα πιο αποκρουστική την εφαρμογή των μνημονιακών μέτρων!
Βάσει του σχετικού χρονοδιαγράμματος, τα σχέδια αυτά θα πρέπει να αποσταλούν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ως το τέλος αυτής της εβδομάδας, έτσι ώστε να προωθηθούν έγκαιρα προς ψήφιση στη Βουλή.
Σύμφωνα με το in.gr οι οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί προς τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων προβλέπουν τα εξής:
- Να περιοριστεί η διοικητική δομή των φορέων με την κατάργηση κατά προτεραιότητα των υπηρεσιακών μονάδων που δεν έχουν λόγο ύπαρξης επειδή, είτε ολοκλήρωσαν την αποστολή τους και δεν έχουν πλέον αντικείμενο, είναι σε είναι σε πλήρη αδράνεια, είτε υπολειτουργούν.
- Να υπαχθούν στο γενικό γραμματέα του υπουργείου, έτσι ώστε να προκύψει μικρότερη οργανωτική δομή και καλύτερος συντονισμός, όλες οι υποστηρικτικές μονάδες των αυτοτελών υπηρεσιών.
- Να εφαρμοστεί η αρχή του «εύρους εποπτείας» στη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε γενική διεύθυνση θα πρέπει να περιλαμβάνει από τρεις ως επτά διευθύνσεις και η κάθε διεύθυνση από τρία ως επτά τμήματα.
- Να καταργηθούν όλες οι υποδιευθύνσεις και τα γραφεία.
- Να περιοριστούν οι περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες των φορέων με καταργήσεις ή συγχώνευσή τους, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί και η ένταξη ορισμένων εξ αυτών στις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

37, 5 ώρες εργασίας την εβδομάδα στο προσωπικό των Νοσοκομείων και ΚΥΩς γνωστόν με το άρθρο 41 του ν.3979/2011 (Α΄138), αυξήθηκαν σε σαράντα (40) οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και όσων κατηγοριών προσωπικού των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών. Με την ίδια ως άνω ρύθμιση αυξήθηκαν και οι ώρες εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού, π.χ. κλάδων ή ειδικοτήτων πληροφορικής.

Με τη ψήφιση του νόμου και καθώς δεν υπήρχαν διευκρινιστικές εγκύκλιοι, όλα σχεδόν τα νοσοκομεία προσάρμοσαν τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας  του προσωπικού τους στις 40, εκτός από ορισμένους κλάδους που τα ωράρια εργασίας τους προβλέπονται με ειδικές διατάξεις ή συλλογικές συμβάσεις, όπως ιατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι , προσωπικό εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών..

Μια νέα όμως διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΚΛΙΚ  ΕΔΩ), στην ουσία λέγει ότι το προσωπικό των νοσοκομείων (που δεν υπάγεται σε ειδικές διατάξεις)  αλλά όμως το ωράριο εργασίας τους καθορίζεται από ρυθμίσεις νόμων , προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που δεν έχουν τροποποιηθεί από το αρμόδιο όργανο ( Υπουργός Υγείας), εξακολουθούν να έχουν το προηγούμενο ωράριο εργασίας τους.


"2. Ειδικά ζητήματα εφαρμογής του νέου ωραρίου εργασίας.
α) Ειδικά ωράρια εργασίας

….Κατά συνέπεια, ειδικά ωράρια εργασίας που προβλέπονται, τόσο απόρυθμίσεις νόμων, όσο όμως και από ρυθμίσεις προεδρικών διαταγμάτων,υπουργικών αποφάσεωνσυλλογικών συμβάσεων ή εσωτερικών κανονισμών εργασίας, συνεχίζουν να ισχύουν για όσο διάστημα το αρμόδιο για την τροποποίησή τους όργανο δεν τις τροποποιεί”.

Στην προκειμένη περίπτωση του αρμόδιο όργανο, δηλαδή το ΥΥΚΑ, δεν έχει μέχρι τώρα τροποποιήσει  το ωράριο εργασίας των εργαζομένων ευθύνης του, στα νοσοκομεία και ΚΥ.

Ως εκ τούτου το ωράριο εργασίας έπρεπε να παραμείνει στις 7,5 ώρες ημερησίως.


Άμεσα τα σωματεία , οι επιτροπές αγώνα των εργαζομένων στα νοσοκομεία, πρέπει να παρέμβουν στις διοικήσεις των νοσοκομείων  ώστε οι ημερήσιες ώρες  εργασίας  να επανέλθουν  στις 7,5 ώρες.

Ταυτόχρονα να ζητήσουν είτε αναδρομικά την πληρωμή τις ημερησίας υπερωρίας  μισής ώρας είτε τη χορήγηση των αντιστοιχούντων  ημερών  ανάπαυσης (ρεπό).

«Παιχνίδια εντυπώσεων» με φόντο το… κρεβάτι του πόνου


-Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, διαμαρτυρόμενοι για την «καταστρατήγηση» του ωραρίου εργασίας τους.
-Με το… κιάλι θα ψάχνουν οι ασθενείς γιατρούς και νοσηλευτές, καθώς η ΠΟΕΔΗΝ προσανατολίζεται σε στάσεις εργασίας και απεργίες.
Ρεπορτάζ: Κώστας Μοσχολιός
Από ό,τι φαίνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας «νοσεί» και τα τραύματά του δύσκολα… επουλώνονται. Σε αντίθεση με ό,τι γνωρίζαμε για τα ελληνικά νοσοκομεία και το προσωπικό τους, όχι μόνο δουλεύουν με το «ρολόι», αλλά οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) κατέθεσαν και μήνυση για τις συνεχείς παραβάσεις του ωραρίου τους.
«Παιχνίδια εντυπώσεων» με φόντο το… κρεβάτι του πόνου
Στη δικαιοσύνη η κόντρα μεταξύ ΠΟΕΔΗΝ–ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, που εκπροσωπεί 250 πρωτοβάθμια εργασιακά σωματεία νοσοκομείων και 80.000 υγειονομικούς υπαλλήλους, η πολιτική των Διοικήσεων παραβιάζει σε καθημερινή βάση το νόμιμο ωράριο και την εργασιακή νομοθεσία, υποχρεώνοντας τους εργαζόμενους να βρίσκονται στο πόστο τους παραπάνω από τις κανονικές ώρες, γεγονός που εμπεριέχει κινδύνους όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους νοσηλευόμενους.
«Αγκάθι» επίσης αποτελεί για τους εργαζόμενους το γεγονός ότι δεν έχουν αρκετές ώρες ανάπαυσης. Όπως καταγγέλλουν μάλιστα οι νοσοκομειακοί υπάλληλοι, σύμφωνα πάντα με τη μηνυτήρια αναφορά, θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης των εκάστοτε Διοικήσεων. Τα αρμόδια υπουργεία δεν προχωρούν στην πρόσληψη νέου προσωπικού, το όποιο θα μπορούσε να αποφορτίσει και να δώσει ένα «χέρι βοηθείας» στους εργαζόμενους, αλλά επιβαρύνει τους ίδιους, παραβιάζοντας το ωράριό τους και γλιτώνοντας με τον τρόπο αυτό τα ποσά που θα έπρεπε να καταβάλουν στους νεοπροσληφθέντες.

ΠΟΕΔΗΝ: «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι…!»         
Όπως τόνισε σχετικά ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Παναγιώτης Παντελής, «παραβιάζεται κατά κόρον η 5ήμερη εργασία, δουλεύουμε με ένα ρεπό, ενώ προβλέπονται ρητώς από το 1981 τουλάχιστον 2 ημέρες ρεπό, όπως επίσης προβλέπεται για το κυκλικό ωράριο από βάρδια σε βάρδια, δηλαδή ανά 12ωρο, να μη μεσολαβεί άλλη βάρδια. Αυτό δεν εφαρμόζεται και είναι σύνηθες πλέον οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία να δουλεύουν κάθε μέρα πρωί-βράδυ». Επιπλέον, ο κ. Παντελής μας είπε ότι επηρεάζονται άμεσα οι ασθενείς, καθώς «οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεκουράζονται για να μπορούν να περιθάλψουν τους νοσηλευόμενους πολίτες. Για αυτό πρέπει, συν τοις άλλοις, να υπάρχουν και χώροι ξεκούρασης για το προσωπικό. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Είναι γενικότερο το πλέγμα, καθώς, πλην των ελλείψεων σε προσωπικό και μηχανήματα, παραμένουμε και απλήρωτοι. Πρόκειται για υποβάθμιση του κλάδου μας».
Γενικός γραμματέας υπουργείου Υγείας Νίκος Πολύζος
Άγνοια δηλώνουν από το υπουργείο Υγείας…
Από το υπουργείο Υγείας πάντως υποστηρίζουν πως δεν είναι αρμόδιοι να επιληφθούν του θέματος, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια καταγγελία προς την πλευρά τους. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας Νίκο Πολύζο σχετικά με το ζήτημα, μας είπε πως «δεν έχουμε λάβει γνώση αυτού του προβλήματος. Ίσως πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις και για κάποιο συγκεκριμένο νοσοκομείο που παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα με κάποιους νοσηλευτές». Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Πολύζο, «υπάρχει μια καλή σχέση με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και έχουμε λύσει κάποια από τα προβλήματά τους, όσον αφορά στους μισθούς και στις υπερωρίες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα επιδιώξουμε να συναντηθούμε στο άμεσο μέλλον ξανά με την ΠΟΕΔΗΝ, προκειμένου να λυθούν τα όποια προβλήματα υπάρχουν, για να αποτρέψουμε ενδεχόμενες στάσεις εργασίας ή απεργίες».

Ε κυρά πινακωτή ! Από το άλλο μου τ’ αυτί!


..από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

1.Οι πρόσθετες αμοιβές των εργαζομένων στα νοσοκομεία και  τα Κ.Υ. καταβαλλόταν με χρηματικά εντάλματα που εκδιδόταν από τις  Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) των περιφερικών ενοτήτων (πρώην νομαρχιών), σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που μεταβιβαζόταν με επιτροπικά εντάλματα.

  ..στα νοσοκομεία..

2.Στο Νόμο των Μεταμοσχεύσεων Ν. 3984/2011 (Α. 150) άρθρο 86 παρ. 34 και 35 τροποποιήθηκε η διαδικασία και  ο  έλεγχος και η χορήγηση ανατέθηκε  στα Νοσοκομεία, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

..και πάλι πίσω στις Υ.Δ.Ε.!

3.Με προσθήκη– τροπολογία (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)  που κατατέθηκε στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου κύρωση πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα» επανέρχεται ο προηγούμενος τρόπος έγκρισης και χορήγησης των πρόσθετων αμοιβών ,δηλαδή από τις Υ.Δ.Ε. και μάλιστα η ρύθμιση αρχίζει αναδρομικά από 1/10/2011!

Η δικαιολογία;
Ο δήθεν "αποτελεσματικότερος έλεγχος των  συγκεκριμένων δαπανών" και "η εξάλειψη του κινδυνου διοχέτευσης πόρων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την κάλυψη αναγκών τους, με ενδεχόμενο τη δημιουργία νέων ελλειμάτων στον προϋπολογισμό αυτών"!!!

..τα φέρνουν από δω , τα φέρνουν από κει..

στο τέλος πάλι απλήρωτους θα αφήσουν  για μήνες τους εργαζόμενους!

ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ!


ΠΡΩΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ» ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ
Με την ειρηνική, ενωτική και αγωνιστική συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων λαού και νεολαίας, σε μια ογκώδη πορεία, τιμήθηκε με τον πλέον επίκαιρο τρόπο σήμερα στην Αθήνα η 38η επέτειος του ηρωϊκού Πολυτεχνείου.
Η πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία ξεκίνησε με ιδιαίτερο παλμό στις 4μ.μ. και εξελίχθηκε στην πρώτη μεγάλη αγωνιστική λαϊκή απάντηση στην «συγκυβέρνηση» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑOΣ και τον τραπεζίτη πρωθυπουργό , Λ. Παπαδήμο.
Αιχμή της αποδοκιμασίας των διαδηλωτών υπήρξε η συμμετοχή του ακροδεξιού ΛΑΟΣ και των Υπουργών του στη συγκυβέρνηση Παπαδήμου, πράγμα το οποίο, 38 χρόνια μετά, πάει να ανατρέψει κάθε ίχνος από το πνεύμα του Πολυτεχνείου στη διακυβέρνηση της χώρας, η οποία θα τείνει να κινείται στον αντίποδά του.
Οι διαδηλωτές-τριες, σε συνέχεια των αγώνων και αιτημάτων του Πολυτεχνείου, βροντοφώναξαν ότι δεν πρόκειται να περάσει η νέα τρικομματική αντισυνταγματική εκτροπή και οι νέες σκληρότερες επιλογές της «χούντας» της τρόικας, η οποία, στο όνομα της παραμονής της χώρας στο ευρώ, προωθεί τη χαριστική βολή στον τόπο με μια νέα, ακόμα χειρότερη κοινωνική ληστείακαι λεηλασία, από αυτήν που πραγματοποίησε δύο χρόνια τώρα η κυβέρνηση του ΓΑΠ! 
Από νωρίς το πρωί το κέντρο της Αθήνας είχε μετατραπεί σε αστυνομοκρατούμενο φρούριο, με τηνκυβέρνηση και το Υπ. ''Προστασίας του Πολίτη'', να κάνουν ξεκάθαρο ότι η πολιτική εκτροπή των τριών κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΛΑΟΣ) θα στηρίζεται, ίσως, περισσότερο από πριν, στην ισχύ των ΜΑΤ.
Το όργιο του αυταρχισμού ξεκίνησε με τις 20 «προληπτικές» προσαγωγέςνωρίς το μεσημέρι, πριν την πορεία. Συνεχίστηκε με το αυθαίρετο κλείσιμο  σταθμών του Μετρό (από νωρίς το πρωί της Πέμπτης είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία γύρω από το Πολυτεχνείο, ενώ η στάση και η στάθμευση στους γύρω δρόμους απαγορεύτηκε  από την Τρίτη) και την ολιγόωρη απαγόρευση της διέλευσης της πορείας από το Σύνταγμα προς την Αμερικάνικη πρεσβεία. Υπο την κατακραυγή του κόσμου και ιδιαίτερα των μελών του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν τελικά στην άκρη για να περάσει η πορεία. 
Το γεγονός το οποίο καταδεικνύει με τον πιο γλαφυρό τρόπο την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η «δημοκρατία» στη χώρα μας είναι ότι η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου έφτασε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία υπό αστυνομική συνοδεία και αποκομμένη από τον υπόλοιπο κορμό των διαδηλωτών.
Σε γενικές γραμμές, και παρά την καλλιέργεια όλες αυτές τις μέρες από τα ΜΜΕ κλίματος τρομοκρατίαςσε σχέση με την εξέλιξη της πορείας του Πολυτεχνείου,τα όποια ''επεισόδια'', παρά τις προκλήσεις των ΜΑΤ, ήταν περιορισμένα και απομονώθηκαν αρκετά γρήγορα. Δεν έλειψαν, όμως, για ακόμα μια φορά, αδικαιολόγητες και αναίτες βίαιες επιθέσεις των ΜΑΤ εναντίον διαδηλωτών . 
Αυτήν την ώρα (22:00) επιβεβαιώνονται πληροφορίες για αρκετούς τραυματίες διαδηλωτές και έναν πιο σοβαρά ο οποίος χειρουργείται στον Ευαγγελισμό.
Η Αστυνομία,  σύμφωνα με ανακοίνωσή  της προχώρησε σε 78 προσαγωγές και 11 συλλήψεις. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτή την ώρα, διάφορα ΜΜΕ εξακολουθούν να παρουσιάζουν μια πλήρως διαστρεβλωμένη εικόνα σε σχέση με τα επεισόδια, διογκώνοντας τα πραγματικά γεγονότα, με στόχο σαφώς να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τα σύγχρονα επίδικα που κάνουν επίκαιρη όσο ποτέ τη φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου.
Δυναμικές ήταν και οι πορείες αντίστασης και τιμής στην επέτειο του Πολυτεχνείου σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.