Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

ΜΑΘΗΜΑ ΗΘΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΤΗΣ Δ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΩΣΤΗ ΠΟΝΤΙΚΗ

Από τη συζήτηση με το διοικητή κ. Χρ. Ροϊλό στη γενική συνεύλευση των εργαζομένων:
Κ.Ποντίκης :Ο διοικητής του νοσοκομείου και η διοίκηση που αυτός πρεσβεύει θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη από τον κάθε εργαζόμενο που επί 6 εβδομάδες τον θέτει καθημερινά απέναντι στο στυγνό ηθικό δίλημμα: τον ασθενή μου ή την αξιοπρέπειά μου.
Χρ. Ροϊλός : Συγγνώμη! Οι κινητοποήσεις των εργαζομένων πρέπει να σταματήσουν καθότι η αξιοπρέπεια των εργαζομένων απεκαταστάθη, χάρη στις ενέργειες της διοίκησης...

Δεν υπάρχουν σχόλια: