Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

Ουδέν. . . σοβαρόν σχόλιον

14/04/2009
Εγκύκλιος για εφημερίες και έκτακτα περιστατικά στα νοσοκομεία(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)

Εγκύκλιο προς τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων της χώρας με «Οδηγίες για εφημερίες και διαχείριση έκτακτων περιστατικών» απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με αυτή:

1. Οι Διοικητές και οι Υποδιοικητές θα είναι παρόντες καθ’όλη τη διάρκεια των εφημεριών. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος απουσίας ενός από τους δύο, για μικρό χρονικό διάστημα, θα υπάρχει συνεχής επαφή και αλληλοενημέρωση μεταξύ τους.

2. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλο το προσωπικό εφημερίας θα φέρει σήμα (badge) με το έμβλημα του Υπουργείου όπου θα αναγράφεται το όνομα του νοσοκομείου, του εργαζομένου και η ειδικότητά του.

3. Θα ορίζεται κάθε φορά «ομάδα υποδοχής» με έναν υπεύθυνο που θα κάνει τον διαχωρισμό μεταξύ εκτάκτων και σοβαρών περιστατικών, με αυτά «πρωτοβάθμιου χαρακτήρα» που χρήζουν απλής εξέτασης και φαρμακευτικής αγωγής.

4. Ο διαχωρισμός αυτός δεν πρέπει αναγκαστικά να συμπίπτει με τα έκτακτα περιστατικά που μεταφέρονται με ασθενοφόρα και τους περιπατητικούς ασθενείς. Κάθε περίπτωση πρέπει να κρίνεται ατομικά, με σεβασμό στην προσωπικότητα του ασθενούς και με μεγάλη κατανόηση και ευαισθησία στην δύσκολη αυτή στιγμή της ζωής τους.

5. Η σύνθεση των «ομάδων υποδοχής» θα κοινοποιείται από όλα τα νοσοκομεία προς τις αντίστοιχες ΥΠΕ και προς το ΕΚΕΠΥ μαζί με το απευθείας κινητό και σταθερό τους τηλέφωνο.

6. Οι Διοικητές υποχρεούνται να αναλάβουν άμεσα μέτρα για τον ευπρεπισμό των χώρων υποδοχής αλλά και της καλύτερης λειτουργίας των εφημεριών. Οποιεσδήποτε δαπάνες θα καλυφθούν από τα αποθέματα των νοσοκομείων με μια απλή ενημέρωση για τις δαπάνες προς τη Γενική Διευθύντρια Υγείας κα Δ. Τσαγδή και το ΕΚΕΠΥ.

7. Οι Διοικητές των Νοσοκομείων θα φροντίζουν άμεσα για αντίστοιχες ενέργειες και στα Κέντρα Υγείας που εποπτεύονται από το Νοσοκομείο τους.

8. Οι Διοικητές πρέπει να έχουν μια σφαιρική εικόνα όλων των τομέων αρμοδιότητάς τους σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των έκτακτων περιστατικών και των εφημεριών, ώστε να είναι έτοιμοι, σε συνεννόηση με το ΕΚΕΠΥ, να απαντούν άμεσα στα Μέσα Ενημέρωσης (γραπτό, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό τύπο) σε ενδεχόμενες καταγγελίες πολιτών ή/και εργαζομένων και σε δημοσιογραφικά σχόλια.

9. Εντέλλεσθε για την αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους του νοσοκομείου για όλους: ιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό, Διοίκηση, επισκέπτες, ασθενείς. Επισημαίνουμε ότι με το νέο νόμο απαγορεύεται το κάπνισμα στους νοσοκομειακούς χώρους, καθώς και η διαφήμιση και πώληση καπνού από τα κυλικεία των νοσοκομείων. Η απαγόρευση αυτή ισχύει, ανεξάρτητα από την τυπική έναρξη ισχύος άλλων διατάξεων του νόμου, την 1η Ιουλίου 2009.

10. Δεν θα επιτρέπεται στους συγγενείς και συνοδούς να παραμένουν στους χώρους αναμονής, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων και μετά από έγκριση της ομάδας υποδοχής. Θα απαγορεύεται ωστόσο αυστηρά η παρουσία τρίτων κατά την ιατρική εξέταση.

11. Η εφαρμογή της οδηγίας αυτής είναι συναρτημένη με την παρουσία όλων των νόμιμα εργαζομένων στους χώρους του εκτάκτων περιστατικών εφημερίας, που προϋποθέτει την άμεση παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας της εφημερίας από την Διοίκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: