Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

ΕΛΑΒΟΝ :


ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΓΙΑΤΡΩΝ) ΣΤΟ Δ.Σ. :
ΑΜΑΛΙΑ ΛΑΪΟΥ 178 ( Αν.Α.Σ.Α.)
ΦΑΝΙΤΣΑ ΛΟΥΚΑ 162 (ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ)
ΛΟΙΠΟΙ ΔΕΞΙΟΙ (ΑΝΤΑΡΕΛΗΣ) : 28
ΛΥΕΚΑ 12
ΑΚΥΡΑ 12
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΗΣ Αναισθησιολόγος επιμ. Α' ΕΣΥ 133 (Αν.Α.Σ.Α.)
καθη. Χιερουργικής ΓΡΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 115
ΤΖΙΩΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Αν Δ/τνρια ΕΣΥ Αιμοδοσία 31
ΑΚΥΡΑ 3
ΛΕΥΚΑ 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: