Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Κόψε, κόψε, να δούμε τι θα μείνει

Έχουμε προειδοποιήσει ότι η πολιτική της Κυβέρνησης όπως αυτή εκφράζεται και μέσα από το σύμφωνο σταθερότητας βλάπτει όχι μόνο το εισόδημα των εργαζομένων και τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά πρωτίστως το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
Οι εγκρίσεις για νυκτερινά Κυριακές και υπερωρίες του προσωπικού που εργάζεται στο ΕΚΑΒ αλλά και των εργαζόμενων ιδιωτικού δικαίου στα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ έχουν υποστεί για το 2010 δραματική μείωση.
Συγκεκριμένα:
Με τις υπουργικές αποφάσεις Αρ ΦΕΚ 43/19-1-2009 καθώς και 2467/17-12-2009 τα ποσά για πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά Κυριακές υπερωρίες) για το ΕΚΑΒ το 2009 ήταν 10.375.000 € ενώ οι ώρες που είχαν εγκριθεί ήταν 3.685.000
Με την Υπουργική απόφαση Αρ ΦΕΚ 133/9-2-2010 τα ποσά για πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά Κυριακές υπερωρίες) για το ΕΚΑΒ για το 2010 περιορίζονται στα 9.000.000 € και οι ώρες που εγκρίνονται σε 3.000.000.
Έχουμε λοιπόν μείωση των κονδυλίων για το ΕΚΑΒ το 2010 σε σχέση με το 2009 κατά 15% ενώ η μείωση των εγκεκριμένων ωρών ξεπερνά το 20%
Στους εργαζόμενους Ιδιωτικού δικαίου για νοσοκομεία και ΕΚΑΒ με τις αποφάσεις Αρ ΦΕΚ 43/19-1-2009 καθώς και 2467/17-12-2009 τα ποσά για πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά Κυριακές υπερωρίες) το 2009 ήταν 6.815.000 €.
Με την Υπουργική απόφαση Αρ ΦΕΚ 76/29-1-2010 τα ποσά για πρόσθετες αμοιβές (νυκτερινά Κυριακές υπερωρίες) για το 2010 περιορίζονται στα 4.000.000 €.
Έχουμε λοιπόν μείωση των κονδυλίων για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου για Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ το 2010 σε σχέση με το 2009 πάνω από 40%.
Είναι προφανές ότι πέρα από την μείωση του εισοδήματος των εργαζόμενων στην υγεία που θα προκύψει από το πάγωμα των αποδοχών, την μείωση των επιδομάτων και των πρόσθετων αμοιβών, θα έχουμε πρόβλημα στη πραγματοποίηση ασφαλών προγραμμάτων τόσο του ΕΚΑΒ όσο και στις άλλες υπηρεσίες που πραγματοποιούνται οι περικοπές.
Αν αυτά συνδυαστούν με την δραματική μείωση των ποσών που διατίθεται για εφημερίες του ιατρικού προσωπικού (φέτος είναι μειωμένες κατά 25% περίπου), παίρνοντας υπ’ όψιν και τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, τότε το δημόσιο σύστημα υγείας οδηγείται σε κατάρρευση.
Η συμμετοχή των εργαζόμενων στην Υγεία και την Πρόνοια στην 24ωρη Απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 24 Φεβρουαρίου θα είναι η απάντηση στις πολιτικές της Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Καλούμε την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ να εγκαταλείψει το ρόλο του θεατή να συντονιστεί με το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα και να προχωρήσει στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
18-02-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: