Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Κανένας για το ΑΤΤΙΚΟΝ

Απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι πίνακες διακοσίων σαράντα δύο (242) συνολικά διοριστέων υποψηφίων των κλάδων ΤΕ  και ΔΕ Νοσηλευτικής, οι οποίοι διατίθενται από τους κυλιόμενους πίνακες επιλαχόντων του ΑΣΕΠ για τους αντίστοιχους κλάδους. Αναλυτικότερα πρόκειται για εβδομήντα έξι (76) διοριστέους κατηγορίας ΤΕ και εκατόν εξήντα έξι (166) διοριστέους κατηγορίας ΔΕ. Τα στοιχεία των υποψηφίων, η βαθμολογία τους και ο φορέας στον οποίο διορίζονται έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Οι διοριστέοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής  εδώ
Οι διοριστέοι του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής  εδώ
Μας δούλευαν οι προηγούμενοι, μας δουλεύουν και οι τωρινοί.
Οι υποσχέσεις του Γεν. Γραμματέα του υπουργείου κ. Πολύζου, για 45 νοσηλευτές από τους κυλιόμενους πίνακες, μέσα σε λίγες ημέρες έγιναν καπνός.
Να την χαίρεστε την αξιοπιστία σας!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: