Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣΌσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται
ζυγόν δουλείας ας έχωσιν
θέλει Αρετήν και Τόλμη
η Ελευθερία

Ανδρέας Κάλβος

Για την αντιγραφή Ιάσων Λιβέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: