Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας σε βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού

Συνεχίζεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε βάρος της Ελλάδας, μετά την καταγγελία της ΠΑ.Σ.Ο.ΝΟ.Π. για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας σε βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού, και συγκεκριμένα για την παραβίαση του 12ώρου μεταξύ των βαρδιών αλλά και για την τακτική σώρευσης χιλιάδων οφειλόμενων ρεπό και υπολοίπου αδειών, που με το αιτιολογικό της έλλειψης προσωπικού αποτελεί πλέον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της χώρας.


Ref. Ares(2010)543077 - 30/08/2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΔ Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

Κοινωνικός διάλογος, κοινωνικά δικαιώματα, συνθήκες εργασίας, προσαρμογή στην αλλαγή,Εργατικό δίκαιο


Βρυξέλλες

EMPL F2 TW/

Θέμα: Καταγγελία 2009/4576

Σε συνέχεια της προηγούμενης αλληλογραφίας όσον αφορά την προαναφερόμενη καταγγελία σας, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε ορισμένες συμπληρωματικές πληροφορίες που θα μας είναι χρήσιμες για την ορθή αξιολόγηση της καταγγελίας σας.

Πρώτον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στην Ελλάδα έχει εγκριθεί μια σειρά νομοθετικών πράξεων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν ως συνέπεια την αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων, και συγκεκριμένα το άρθρο 6 (μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας) του προεδρικού διατάγματος 88/1999 για διαδοχικές χρονικές περιόδους στον τομέα της δημόσιας υγείας. Κατά συνέπεια, με το νόμο αριθ. 3654/2008, της 3ης Απριλίου 2008, και την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 2/44833/0022, της 14ης Ιουλίου 2008, η έναρξη εφαρμογής του άρθρου 6 του ΠΔ 88/1999 αναβλήθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2008. Σε σχέση με το γεγονός αυτό, θα επιθυμούσαμε να μας πληροφορήσετε αν μετά το 2008 θεσπίστηκαν τυχόν νέα παρόμοια μεταγενέστερα μέτρα, ή αν τα υφιστάμενα μέτρα αναστολής παρατάθηκαν και μετά το 2008. Αν η απάντηση είναι θετική, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε σε ποιο βαθμό τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται για το νοσηλευτικό προσωπικό και σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 (μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας) και οι διατάξεις του άρθρου 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παράγραφος 3 (ελάχιστη εβδομαδιαία διάρκεια ανάπαυσης) της οδηγίας 2003/88/ΕΚ.

Δεύτερον, όπως αναφέρετε στην καταγγελία σας, τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν σέβονται στην πράξη τα δικαιώματα που έχουν οι νοσηλευτές δυνάμει της οδηγίας, όσον αφορά το όριο του χρόνου εργασίας (άρθρο 6 της οδηγίας), την ελάχιστη εβδομαδιαία ανάπαυση (άρθρο 5 της οδηγίας) ή το δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών (άρθρο 7 της οδηγίας). Για το θέμα αυτό, θα επιθυμούσαμε να πληροφορηθούμε ποιος είναι στην πράξη ο συνήθης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας των νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία και σε ποιο βαθμό το νοσηλευτικό προσωπικό στερείται τα δικαιώματα εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης και ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών.

Θα σας παρακαλούσα να μου απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν.

Με εκτίμηση,

Προϊστάμενος διοικητικής μονάδας

Armindo SILVA

ΠΗΓΗ: http://www.pasonop.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: