Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

ΕΙΝΑ :Η Συνεδρίαση Γενικού Συμβουλίου ΟΕΝΓΕ

Μια προσωπική εκτίμηση
Κώστας Γιαννάκενας
Μέλος Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ & Γ.Γ. της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας
Σας παραθέτω το εισαγωγικό κείμενο του ενημερωτικού που αναρτήθηκε από την
ΟΕΝΓΕ σχετικά με την συνεδρίαση του Γ.Σ. της 1/12/2010:
Την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ με
αντικείμενο την εκτίμηση των εξελίξεων στο χώρο της υγείας. Λόγω
ισοψηφίας των δύο σχεδίων αποφάσεων που κατατέθηκαν δεν κατέστη
δυνατό να καταλήξει το Συμβούλιο σε συγκεκριμένη απόφαση και συνεπώς
παραμένει σε ισχύ η απόφαση της προηγούμενης απόφασης του Γενικού
Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου.
Το ένα σχέδιο απόφασης κατετέθη από την ΠΑΣΚΕ και το υπερψήφισε
σύσσωμη η προσκείμενη στη ΝΔ παράταξη της ΔΗΚΝΙ. Πρόκειται για ένα
κείμενο εσκεμμένα ακατανόητο, ώστε να μπορεί να συστεγάσει τις
παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ και ΔΗΚΝΙ, οι οποίες υπό την ηγεσία Τσούκαλου και
Λαοπόδη τείνουν πλέον να αποκτήσουν απόλυτα ταυτόσημες απόψεις.
Μάλιστα είναι αξιοπρόσεκτο πως η ΔΗΚΝΙ δεν καταθέτει πλέον δικές της
απόψεις, έχοντας εκχωρήσει την αρμοδιότητα αυτή στην ΠΑΣΚΕ!
Το δεύτερο κείμενο κατατέθηκε από το Προεδρείο και υπερψηφίστηκε από
τις παρατάξεις ΑΡΣΙ, ΝΥΣΤΕΡΙ και ΜΕΤΩΠΟ. Διαθέτει αναλυτική κατάθεση
απόψεων καθώς και ένα παράρτημα το οποίο έχει θέση σχεδίου για τον τρόπο
εφημέρευσης των Νοσοκομείων εν αντιθέσει προς τα ισχύοντα σήμερα και το
οποίο τίθεται ως διαβούλευση, ώστε με κατάθεση προτάσεων από
συναδέλφους και Ενώσεις να προσλάβει την τελική του μορφή σε επόμενη
συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ....
ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: