Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.


«Προς κύριο Ανδρέα Λοβέρδο,
Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλλυλεγγύης

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Κατά την χθεσινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, αποφασίστηκε από τις εταιρίες – μέλη μας όπως ανασταλούν επ’ αόριστο οι παραδόσεις αναλώσιμου υγειονομικού υλικού [γάζες, σύριγγες μ.χρ, γάντια κ.λπ.], κατ’ αρχήν προς τα νοσοκομεία της Αττικής, με την προοπτική επέκτασης της κινητοποίησης στα νοσοκομεία όλης της Χώρας, λόγω του ότι οι εταιρίες αδυνατούν πλέον να…
καλύπτουν στοιχειωδώς τις υποχρεώσεις τους.
Oι εταιρίες του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε., όπως επανειλημμένως σας έχουμε ενημερώσει εμπορεύονται και διακινούν, ως επί το πλείστον, αναλώσιμο υγειονομικό και επιδεσμικό υλικό (δηλαδή σύριγγες μιας χρήσης, γάζες, γάντια, κ.λπ.). Η επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών μας απευθύνεται, σε μεγάλο μέρος, στα δημόσια νοσοκομεία, με προϊόντα εξαιρετικά χαμηλού κόστους και με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους, λόγω αφ’ ενός του εξ αντικειμένου ευρύτατου ανταγωνισμού, και αφ’ ετέρου του αυστηρά μειοδοτικού χαρακτήρα των δημοσίων διαγωνισμών προμηθείας τους. Πράγματι οι εταιρίες – μέλη μας, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα δεδομένου ότι:
1. Παρά τις υποσχέσεις και δημόσιες δεσμεύσεις Σας, για εξόφληση των οφειλών των νοσοκομείων που αφορούν σε προμήθειες του 2010 με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2010, εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παραμένουν στην συντριπτική πλειοψηφία τους ανεξόφλητα τιμολόγια (υπολογίζεται ότι έχει πληρωθεί περίπου το 25% των τιμολογίων). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη συνεχή παραβίαση της αρχής της τυπικότητας που διέπει τους διαγωνισμούς προμηθειών εκ μέρους των νοσοκομείων και τη συχνή εκτέλεση αμφιβόλου νομιμότητας προμηθειών, μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συσσώρευση ενός νέου δημόσιου χρέους και στην επανάληψη του σεναρίου της γνωστής «ρύθμισης χρεών», που συνοδεύεται πάντα από το αίτημα-απαίτηση του οικείου υπουργείου για έκπτωση στα ήδη μακροχρόνια ανεξόφλητα τιμολόγια.
2. Τα ομόλογα μηδενικού επιτοκίου , τα οποία έχουν εκδοθεί [σε ποσοστό περίπου 85%] στα πλαίσια της ρύθμισης σύμφωνα με τον νόμο 3867/10 , ουσιαστικά δεν έχουν κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον, ενώ και το κόστος προεξόφλησής τους είναι υπερβολικά υψηλό (περίπου στο 35% για τα τριετή ομόλογα), καθιστά τη ρύθμιση πρακτικά αναποτελεσματική και ζημιογόνο για τις εταιρίες μας.
3. Δεν έχουν δοθεί τα μετρητά έως το ποσό των 200.000 € σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3867/10, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες έχουν λάβει σε μετρητά μέρος των 200.000 και τα υπόλοιπα έχουν δοθεί με τη μορφή ομολόγων
4. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμιά πρωτοβουλία εκ μέρους του υπουργείου σχετικά με το καθεστώς και την προοπτική εξόφλησης των εταιριών που επέλεξαν να μην υπαχθούν στην σε κάθε περίπτωση προαιρετική ρύθμιση χρεών.
Στην όλη διαμορφωθείσα κατάσταση θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το υψηλό κόστος του τραπεζικού δανεισμού στον οποίο αναγκαστικά καταφεύγουμε, και δύσκολα βρίσκουμε, όπως και η μεγάλη πίεση που μας εξασκούν οι προμηθευτές και οι δανειστές μας.
Βεβαίως, την ίδια στιγμή που οι εταιρίες οφείλουν να είναι συνεπείς προς τις αμοιβές του προσωπικού τους , υποχρεώσεις τους προς τρίτους ,ασφαλιστικές – εργοδοτικές εισφορές και απειλούμενες με φυλάκιση για την καθυστέρηση των φορολογικών υποχρεώσεων τους, το Ελληνικό Κράτος δεν αποπληρώνει τις νόμιμες υποχρεώσεις του προς τις εταιρείες μας.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι εταιρίες μας αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των δημόσιων νοσοκομείων και ως εκ τούτου γνωστοποιούν δια του παρόντος την απόφασή τους για αναστολή των παραδόσεων αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (γάζες, σύριγγες, γάντια κλπ) κατ’ αρχήν στα νοσοκομεία της Αττικής.
Για την οποιαδήποτε αναστάτωση ή ταλαιπωρία των πολιτών, την ευθύνη έχει αποκλειστικά η πολιτεία και σε καμία περίπτωση οι προμηθευτές, οι οποίοι επί μακρόν στηρίζουν με μεγάλο κόστος το σύστημα υγείας.
Ευελπιστούμε στην προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα προς όφελος της δημόσια υγείας αλλά και της στήριξης των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του συλλόγου ΠΑ.ΣΥ.Π.Ι.Ε
Β. Μανέττας
Η Γεν. Γραμματέας
Σ. Ντούβαλη»

ΠΗΓΗ: http://www.pasipie.gr/index.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: