Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Αδειάζει το ΕΣΥ

Στις 2.500-3.000 ανέρχονται οι νέες κενές θέσεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, που προστέθηκαν στα προϋπάρχοντα τεράστια κενά στελέχωσης στις μονάδες του ΕΣΥ σε όλη την Ελλάδα μέσα στον προηγούμενο χρόνο.

Οι συνολικές αποχωρήσεις όλων των κατηγοριών και κλάδων και ειδικοτήτων από τα νοσοκομεία της χώρας την προηγούμενη χρονιά ανήλθαν στις 7.500.
Είναι γνωστό ότι προς το παρόν, για το 2011 έχει δοθεί έγκριση από το υπουργείο εσωτερικών για πρόσληψη στο τομέα υγείας των παρακάτω θέσεων:
- 681 θέσεις ειδικευμένων γιατρών, όλων των βαθμών και ειδικοτήτων
-Πληρώματα Ασθενοφόρων (66 θέσεις)
49 θέσεις (ΦΕΚ 1162/06-12-10)
17 θέσεις (ΦΕΚ 1180/13-12-10)
- Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό Προσωπικό ( 70 θέσεις-ΦΕΚ 1162/06-12-10)
- Τεχνικό Προσωπικό ( 12 θέσεις-ΦΕΚ 1185/14-12-10)
- Διάφορες Ειδικότητες ( 22 θέσεις-ΦΕΚ 1180/13-12-10)
- Βοηθητικό προσωπικό ( 10 θέσεις-ΦΕΚ 429/26-5-10)
!!!
Οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση , σε συνδυασμό με τη σκληρότητα (βαρύτητα) των μάχιμων υγειονομικών επαγγελμάτων, θα έχουν ως συνέπεια να σημειωθούν και νέες πολυάριθμες αποχωρήσεις από το ΕΣΥ και το 2011.
Η κυβέρνηση,εφαρμόζοντας και στην υγεία την αναλογία 1 πρόσληψη : 5 αποχωρήσεις , η οποία το πιθανότερο είναι να μετατραπεί σε 1:7 ή 1:8, θα προσπαθήσει να "μπαλώσει" αυτές τις τεράστιες "τρύπες" με τις συνενώσεις-συγχωνεύσεις –καταργήσεις τμημάτων, κλινικών και νοσοκομείων, μετακινώντας τους νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους από τμήμα σε τμήμα και από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέσα στα νοσοκομειακά συγκροτήματα (hospitaltrusts) σε επίπεδο Υγειονομικών Περιφερειών!
Ο στόχος αυτός (των μετακινήσεων με βάση «τις ανάγκες της υπηρεσίας» ) που αρχικά θα εφαρμοστεί στους νοσηλευτές και γιατρούς στα πλαίσια τωνυγειονομικών περιφερειών, θα γενικευτεί μετά σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, σε επίπεδο χώρας πλέον, μέσω της μετατροπής τους σε κρατικούς υπαλλήλους. Δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος θα πάψει να έχει τη συγκεκριμένη οργανική θέση σε μια μονάδα (να και το κλειδί που θα ανοίξει τη πόρτα των απολύσεων ) και θα μετατραπεί σε κρατικό υπάλληλο (κάτι ανάλογο με ό,τι ισχύει για τους στρατιωτικούς).
Να σημειωθεί εδώ, ότι η κατονομή για τις 681 θέσεις γιατρών είναι ...top secret. Αυτοί που τη γνωρίζουν είναι μόνο οι υπουργοί και υφυπουργοί και οι κυβερνητικοί βουλευτές, που με ανακοινώσεις των πολιτικών τους γραφείων στην περιφέρεια εκλογής τους, αναφέρουν περίπου "ότι κατόπιν ενεργειών τους" θα προσληφθούν κάποιοι γιατροί στα νοσοκομεία αυτών των περιοχών.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕΔΥ, τα προσεχή 2-3 χρόνια αναμένονται γύρω στις 120.000 αποχωρήσεις εργαζομένων.
Ήδη τον Ιανουάριο αποχώρησαν από το Δημόσιο 3600 εργαζόμενοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: