Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011
Δεν φεύγουμε από τους δρόμους 
αν δεν φύγουν

Δεν υπάρχουν σχόλια: