Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Λύκοι θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα


Δεν υπάρχουν σχόλια: