Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Πως κλέβουν τις αποδοχές των εργαζόμενων στο δημόσιο


Είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει μέσα από αυτό το ιστολόγιο ότι με την εφαρμογή του νέου βαθμολογίου –μισθολογίου θα επιχειρούνταν μια μεγάλη κλοπή στις αποδοχές των εργαζομένων.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ
Στη σελίδα 25 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών ΚΛΙΚ ΕΔΩ  αναφέρεται:
“Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου, οι οποίες προβλέπουν ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται η παρέλευση διετίας ή τριετίας ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχει ενταχθεί ο υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στους οικείους βαθμούς και Μ.Κ. δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Συνεπώς,το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο σε όλους τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας ή τριετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του κεφαλαίου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου (1-11-2011)”.
Τι σημαίνει πρακτικά;
Ότι πλεονάζων χρόνος  σε ένα μισθολογικό κλιμάκιο διαγράφεται!
Δηλαδή τον χάνει ο εργαζόμενος!!!
Παράδειγμα: Ένας εργαζόμενος κατηγορίας ΔΕ, ο οποίος έχει σήμερα συμπληρώσει 23 έτη και 23 μήνες υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στο φορέα που υπηρετεί. Σύμφωνα με το νόμο 4024 (άρθρο 28), θα ενταχθεί στο βαθμό Γ, για τον οποίο απαιτείται να έχει 19 έτη και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Καθώς του περισσεύουν τέσσερα έτη και 23 μήνες θα καταταγεί στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 2 (Μ.Κ.) του Γ βαθμού (κάθε μισθολογικό κλιμάκιο αντιστοιχεί σε δύο χρόνια υπηρεσίας).
Όμως και πάλι του περισσεύουν 23 μήνες, οι οποίοι διαγράφονται!
Που θα πάνε τα κλεμμένα;
Μα στους  αναξιοπαθούντες …τραπεζίτες και τοκογλύφους και για επιδοτήσεις στους …δυστυχισμένους  μεγαλοεπιχειρηματίες !
Θα φροντίσει γι αυτό η συγκυβέρνηση της εξαθλίωσης υπό τον Λ. Παπαδήμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: