Σάββατο, 19 Ιουλίου 2008

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

Προς : Επιστημονικό Συμβούλιο
Κοιν: Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Χαϊδάρι 12/6/2008

Κύριοι Συνάδελφοι ,
η πενταμελής επιτροπή των γιατρών του ΕΣΥ του νοσοκομείου ιεραρχώντας τα προβλήματα του νοσοκομείου θεωρεί πρωταρχικό το θέμα της λειτουργίας του τμήματος των επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) γιατί η λειτουργία του είναι προβληματική σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των προσερχόμενων ασθενών και επηρεάζει την όλη λειτουργία του νοσοκομείου.
Έχουν εντοπισθεί και δυστυχώς δεν επιλύονται τα παρακάτω προβλήματα :
1. Η σοβαρή έλλειψη προσωπικού του νοσοκομείου σε νοσηλευτικό , διοικητικό και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό επηρεάζει άμεσα και τη λειτουργία του ΤΕΠ . Η έλλειψη μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού στα ΤΕΠ και η μετακίνηση εκτάκτως επικουρικού προσωπικού για τη κάλυψη των γενικών εφημεριών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα καθ’ ότι παρουσιάζονται περιπτώσεις όπου το μετακινούμενο προσωπικό έχει άγνοια του χώρου και της χρήσης της υλικοτεχνικής υποδομής και δεν δύναται αντικειμενικά να παράσχει το απαιτούμενο έργο. Να σημειωθεί ότι μεταξύ των ωρών 14:30-15:00 στο ΤΕΠ παρευρίσκονται μόνο 2-3 νοσηλευτές ενώ πολλές φορές οι ήδη αναμένοντες ασθενείς ξεπερνούν τους 150 ! Επίσης από τις 23:00 με τη λήξη της εφημερίας και την αποχώρηση της βάρδιας των νοσηλευτών προσέρχονται ΜΟΝΟ 2 νοσηλευτές και 2 τραυματιοφορείς (που εξυπηρετούν όλο το νοσοκομείο) ενώ είναι δυνατόν να εκκρεμεί η αντιμετώπιση 40-60 ασθενών ακόμη ή να εξελίσσεται η αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών. Στη τελευταία περίπτωση η μη απώλεια ζωών ασθενών οφείλεται και μόνο στη παραμονή , εθελοντικά και πέραν του ωραρίου νοσηλευτικού προσωπικού που έπρεπε να αποχωρήσει στις 23:00. Η δημιουργία χαώδους κατάστασης μετά τις 23:00 είναι συχνό φαινόμενο ιδίως τις ημέρες με αυξημένη προσέλευση. Να σημειωθεί ότι συμβαίνει συχνά ασθενείς που βρίσκονται στη μονάδα βραχείας νοσηλείας για παρακολούθηση και θεραπεία να μεταφέρονται λόγω μη ύπαρξης νοσηλευτικού προσωπικού μετά τις 23:00 στο χώρο των επειγόντων με αποτέλεσμα την επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης στο χώρο των ΤΕΠ.
2. Το απόλυτα γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό σύστημα υποδοχής και καταγραφής των δημογραφικών στοιχείων σου ασθενών , των χρεώσεων των εξετάσεων και των εισαγωγών είναι εξαιρετικά χρονοβόρο δημιουργεί τεράστιες ουρές αναμονής , παρεμποδίζει τη ταχεία πρόσβαση των ασθενών στα χώρο των επειγόντων και συμβάλλει στη καθυστέρηση της διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων με αποτέλεσμα τον δίκαιο εκνευρισμό των ασθενών και των συνοδών αλλά κυρίως επιδεινώνει περαιτέρω την έγκαιρη αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών . Να σημειωθεί ότι από την αναγραφή από τον θεράποντα γιατρό μιας εργαστηριακής εξέτασης μέχρι τη παραλαβή της συνήθως μεσολαβούν 5-7 ώρες χωρίς να αποκλείονται οι συχνές περιπτώσεις που δείγματα αίματος λόγω της μεγάλης καθυστέρησης αποστολής στα εργαστήρια καταστρέφονται και η ένδειξη «δείγμα αιμολυμένο» δεν είναι ασυνήθης.
3. Η διαλογή των ασθενών κατά την προσέλευση είναι ανεπαρκής , πολλές φορές τυπική με αποτέλεσμα χρόνια περιστατικά και εξαιρετικά επείγοντα να αναμένουν με την ίδια προτεραιότητα με κίνδυνο για την έγκαιρη αντιμετώπιση των δευτέρων. Η παρουσία και η συνεργασία γιατρού με το νοσηλευτή στη διαλογή των περιστατικών κρίνεται απαραίτητη και η επαναφορά τα χρωματικής σήμανσης των περιστατικών, ανάλογα με τη βαρύτητα όπως ήταν στο αρχικό σχέδιο της λειτουργίας του ΤΕΠ .
4. Η ανεπάρκεια των χώρων του ΤΕΠ σε συνδυασμό και με την συνεχώς αυξανόμενη προσέλευση δημιουργεί ασφυκτική κατάσταση ιδίως σε κρίσιμες ειδικότητες. Παρά τις επανειλημμένες διαπιστώσεις και παραδοχές για την ανεπάρκεια των χώρων κατά την έναρξη της επέκτασης της εφημερίας από τις 14:30 μέχρι τις 23:00 ακόμα και από τον πρώην υφυπουργό υγείας κο Γιαννόπουλο η κατάληψη χώρων για τακτικά εργαστήρια και γραφεία στο χώρο των επειγόντων παραμένει με αποτέλεσμα κάθε υπόσχεση για διευθέτηση του ζητήματος να παραμένει κενό γράμμα ενώ η προσθήκη νέων ειδικοτήτων που εφημερεύουν και η αυξημένη προσέλευση επιδεινώνει συνεχώς το πρόβλημα. Η πλήρης ακαταλληλότητα του καρδιολογικού ιατρείου παρ’ όλο που έχει γίνει γενικώς αποδεκτή το ιατρείο εξακολουθεί να λειτουργεί ως έχει. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν στο παιδιατρικό , χειρουργικό , γυναικολογικό , πνευμονολογικό ιατρείο.
5. Η λειτουργία 1 (μίας) χειρουργικής αίθουσας στη διάρκεια της εφημερίας είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των επειγόντων αποτελεί μείζων πρόβλημα που σχετίζεται ευθέως με την ασφάλεια των ασθενών.
Η πενταμελής επιτροπή των γιατρών του νοσοκομείου σας ζητά σαν το πιο έγκυρο και αρμόδιο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό επιστημονικό όργανο του νοσοκομείου να παρέμβετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση και σε συνεργασία με τους διευθυντές των τμημάτων να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες εφημερίας με σκοπό τη προστασία της ζωής των προσερχόμενων ασθενών , της επαγγελματικής και της εργασιακής ασφάλειας των εργαζομένων γιατρών που με κανένα τρόπο δεν ευθύνονται για πράξεις και παραλείψεις άλλων. Πέραν όλων των άλλων η προβληματική λειτουργία του ΤΕΠ επιβαρύνει και τη λειτουργία όλου του νοσοκομείου γιατί οδηγεί σε άσκοπες εισαγωγές ταλαιπωρία των ασθενών και οικονομική επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Η σημερινή λειτουργία του ΤΕΠ δεν έχει οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα (απώλειες ζωών ασθενών) λόγω της υπευθυνότητας και της εθελοντικής πέραν των υποχρεώσεων τους που επιδεικνύει το νοσηλευτικό προσωπικό και την ιδιότυπη «προστασία» που «απολαμβάνει» το νοσοκομείο μας από το ΕΚΑΒ μειώνοντας τον αριθμό και τη βαρύτητα των περιστατικών που διακομίζει . Μια τέτοια «προστασία» όμως υποβαθμίζει τις δυνατότητες του νοσοκομείου στη παροχή τριτοβάθμιας υψηλού επιπέδου περίθαλψης και υποβαθμίζει επιστημονικά το προσωπικό και μειώνει τις δυνατότητες εκπαίδευσης των ειδικευομένων.
Η πενταμελής επιτροπή της ΕΙΝΑΠ θεωρεί ότι τόσα χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του νοσοκομείου δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αδυναμία πλήρους και 24ωρης λειτουργίας της εφημερίας σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και όχι εικονικής πραγματικότητας όπως θεωρούμε τη σημερινό επίπεδο λειτουργίας του ΤΕΠ.
Ελπίζουμε στη ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση σας και είμαστε στη διάθεση σας για αποτελεσματική συνεργασία για τη επίλυση των προβλημάτων .
Σας επισυνάπτουμε μια πραγματικά εμπεριστατωμένη αναφορά της προϊσταμένης ου ΤΕΠ που έχει άμεση και ακριβή αντίληψη των προβλημάτων.

Η πενταμελής Επιτροπή της ΕΙΝΑΠ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

test