Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

"Σαν έτοιμος απο καιρό ..."

Σαν έτοιμος από καιρό …

Υπάρχει ένα στίχος που λέει τούτο: «Σαν έτοιμος από καιρό…».
Έτσι ήταν και οι διευθυντές των κλινικών στη συνάντηση με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου ΠΓΝ «Αττικόν» .
Οι διευθυντές των κλινικών άκουσαν αυτό που ήθελαν να ακούσουν.
Είπε ο δικηγόρος του νοσοκομείου : Έχετε ποινικές ευθύνες αν δεν εισηγηθείτε πρόγραμμα με σύνθεση γενικής εφημερίας και οι διευθυντές δέχτηκαν σαν απολύτου ισχύος το λόγο αυτό.
Τι κι αν δεν υπάρχει βασιμότητα του λόγου του δικηγόρου του νοσοκομείου
Ο νόμος πάντως (άρθρο 7πράγραφος 9 εδάφιο 6 το νόμου 3329/05) , που τους αναγνώστηκε, ορίζει τα εξής για τον αναπληρωτή διοικητή: «Εγκρίνει και τροποποιεί τα μηνιαία προγράμματα εφημερίων του ιατρικού προσωπικού και υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των αντίστοιχων Υπηρεσιών».­
Προκύπτει από τη διάταξη που αναφέρθηκε ότι οι διευθυντές απλά εισηγούνται και το αρμόδιο όργανο ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ από την εισήγηση γι’αυτό και έχει αρμοδιότητα και ευθύνη να τροποποιεί τα μηνιαία προγράμματα εφημερίων.
Τροποποίηση σημαίνει και αλλαγή είτε ποσοτική προς τα πάνω είτε προς τα κάτω , αύξηση η μείωση του αριθμού των εφημεριών.
Πως λοιπόν και γιατί να έχουν ποινική ευθύνη , αφού η όποια εισήγηση , ακόμα και μηδενική, δεν δεσμεύει τον αναπληρωτή διοικητή που έχει τη τελική ευθύνη για κατάρτιση και έγκριση των προγραμμάτων των εφημεριών.
Πέρα από αυτό ανακύπτει και ένα μείζον θέμα που έχει να κάνει με νομική και ηθική τάξη και συμπυκνώνεται στα παρακάτω ερωτήματα :
Πως αίρεται το πρόβλημα της έλλειψης κονδυλίων για τις εφημερίες που έχει οδηγήσει στη μη καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών των γιατρών και τη με δέσμευσης της διοίκησης για την απρόσκοπτη καταβολή των εφημεριών στο μέλλον;
Πώς αίρεται το πρόβλημα της επισφαλούς λειτουργίας του τμήματος επειγόντων περιστατικών που ετέθη με έγγραφο της πενταμελούς επιτροπής της Ε.Ι.Ν.Α.Π με συνημμένο έγγραφο , από μηνών , της προϊσταμένης του αναφερομένου τμήματος που ομόφωνα υιοθετήθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: