Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

1.Αρχίζουμε την απάντηση στό υπουργείο με επίσημες ανακοινώσεις από τη σελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στο νοσοκομείο μας είναι η έλλειψη του προσωπικού.

Η έλλειψη αυτή είναι σε παραϊατρικό ,διοικητικό και επικεντρώνεται στο νοσηλευτικό.

Το νοσηλευτικό προσωπικό μέχρι αυτή τη στιγμή είναι 639 από αυτό 109 είναι σε μακροχρόνιες άδειες(τοκετού, κύησης, μητρότητας, κ.λ.π). Σήμερα επίσης λειτουργούν στο Νοσοκομείο μας 40 τμήματα και 623 κλίνες σε διάφορες κλινικές.

Αν υπολογίσουμε ότι οι υπηρετούντες στις διάφορες Υπηρεσίες πραγματοποιούν βάρδιες και πρέπει να λαμβάνουν ρεπό σύμφωνα με το νόμο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι, το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου μας.

Σας υπενθυμίζουμε ενδεικτικά ότι, ο οργανισμός αναφέρεται σε 998 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, δηλαδή δεν έχει καλυφθεί ακόμη το 35% των θέσεων. Το υπάρχον ήδη προσωπικό, δεν είναι επαρκές και η σημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου και ο αριθμός των Κλινικών, που έχουν τεθεί σε λειτουργία, απαιτεί την επιτάχυνση της αναμόρφωσης του οργανισμού και την αύξηση των θέσεων του προσωπικού.

Την 29-11-2007 προχωρήσαμε σε καταγγελία συγκεκριμένων προβλημάτων, που αντιμετωπίζαμε λόγω της έλλειψης προς το Δ.Σ του νοσοκομείου τα στοιχεία που κατατέθηκαν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή τα οποία μέχρι σήμερα δεν διαφοροποιήθηκαν αλλά είναι ακόμη χειρότερα ήταν:

1. Τα προγράμματα εργασίας νοσηλευτικού προσωπικού τις περισσότερες φορές για να συμπληρωθούν καταστρατηγούνται βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Δηλαδή δεν δίδονται τα ρεπό, που οφείλονται, δεν τηρείται το ασφαλές χρονικό περιθώριο μεταξύ της μιας βάρδιας και της επόμενης, το κυριότερο δε είναι ότι, δεν τοποθετείται πάντοτε το προσωπικό με ανάλογη προϋπηρεσία ή εμπειρία με τις ιδιαιτερότητες του τμήματος.

2. Στην Καρδιοχειρουργική μονάδα στο προσωπικό των 10 νοσηλευτριών, που απασχολούνται, οφείλονται συνολικά 144 ρεπό και 213 ημέρες αδείας!!!

3. Στην Οφθαλμολογική – Αγγειοχειρουργική μονάδα στο νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί οφείλονται συνολικά 127 ρεπό και 111 ημέρες αδείας. Το συγκεκριμένο τμήμα στελεχώνεται από μία προϊσταμένη, μία αναπληρώτρια, πέντε νοσηλεύτριες εκ των οποίων η μία είναι ΠΕ, τέσσερις βοηθούς νοσηλευτή και έναν βοηθό θαλάμου. Το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί δεδομένου ότι, τα οφθαλμολογικά περιστατικά ανέρχονται περίπου στα 50 την εβδομάδα και απαιτούν άμεση και ταχύτατη διακίνηση. Ειδικά τις ημέρες που υπάρχουν χειρουργεία και προεγχειρητικός έλεγχος απαιτείται η παρουσία επιπλέον νοσηλευτικού προσωπικού.

4. Στο Μαιευτηρίου απαιτείται η απασχόληση μόνιμου και καλά εκπαιδευμένου προσωπικού. Οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες του χώρου, απαιτούν συνεχή και επαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και αντισηψίας. Η συγκεκριμένη μονάδα είναι σε εφημερία καθημερινά λόγω της ιδιαιτερότητας των τοκετών. Για την κάλυψη των αναγκών θα πρέπει να απασχολούνται 12 μαίες, 5 ΔΕ και 2 Β/Θ. Δυστυχώς το προσωπικό που απασχολείται είναι μικρότερο στον αριθμό και η μαία αναγκάζεται να προσφέρει υπηρεσίες και στην κλινική και στο μαιευτήριο με τους γνωστούς κινδύνους, που εγκυμονεί η απασχόληση και σε δεύτερο τμήμα (κίνδυνος λοιμώξεων, δυσκολίες προσαρμογής κ.α.).

5. Η Γ Μ/Γ Κλινική, απασχολεί προσωπικό λιγότερο από το απαιτούμενο ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό που αρχίζουν να λειτουργούν νέα τμήματα. Οφείλονται συνολικά 179 ρεπό και 80 ημέρες άδειας.

6. Η Μονάδα νεογνών επίσης θα αντιμετωπίσει προβλήματα λειτουργίας και λόγω ελλιπούς στελέχωσης σε προσωπικό και γιατί στο ήδη τοποθετημένο οφείλονται συνολικά 360 ρεπό και άδειες. Άρα γίνεται σαφές, πως η μεγάλη έλλειψη προσωπικού και η επιπλέον κόπωση αυτού θα αποτελέσουν αρνητικό παράγοντα στην εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

7. Στις Παθολογικές κλινικές αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Το απασχολούμενο προσωπικό βρίσκεται δυστυχώς σε κατάσταση επαγγελματικής εξουθένωσης λόγω των εντατικών ρυθμών δουλειάς και της βαρύτητας των περιστατικών!!! Σήμερα οφείλονται συνολικά από ρεπό και άδειες, 1030 ημέρες (!!!), επειδή για να συμπληρώνονται τα προγράμματα εργασίας, δέχονται εντολές οι προϊστάμενοι να μην δίνουν ρεπό και άδειες στους εργαζόμενους.

8. Η Γ’ Χειρουργική κλινική λειτουργεί με δύναμη 32 κλινών. Εκτελούνται τουλάχιστον 15 χειρουργεία την εβδομάδα εκτός των εκτάκτων περιστατικών. Η στελέχωση με νοσηλευτικό προσωπικό είναι 11 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών. Από το προσωπικό αυτό ζητείται βοήθεια για το ΤΕΠ με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να μην παίρνουν τα νόμιμα ρεπό. Σήμερα οφείλονται 187 ρεπό και 101 ημέρες κανονικής άδειας. Αρχικά η κλινική αυτή είχε 16 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό!

Είναι χειρότερο διότι

· τα οφειλόμενα ρεπό αυξήθηκαν,

· οι ανάγκες του νοσοκομείου για μεγαλύτερες δραστηριότητες ,στο κάθε ένα χώρο άλλαξαν

· προσωπικό του νοσοκομείου το οποίο έχει κάποια εμπειρία με τους νέους νόμους περί μεταθέσεων φεύγουν ,και κάποιοι άλλοι που είχαν κάνει και σε άλλα νοσοκομεία χαρτιά έχουν βγει οι διορισμοί τους εκεί και φεύγουν.

· Άνοιγμα Ψυχιατρικής κλινικής

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι και τμήματα που είναι ανοικτά υπολειτουργούν. Ενδεικτικά σας αναφέρω :

1. Το τμήμα των επειγόντων περιστατικών .Δουλεύει την ημέρα της εφημερίας με επικουρικό προσωπικό από τις υπόλοιπες υπολειτουργούντες κλινικές

2. Στο χειρουργείο λειτουργούν 7 από τα 14 κρεβάτια

3. Η καρδιοχειρουργική κλινική από 10κλίνες λειτουργούν 4.

4. Η μονάδα νεογνών λειτουργούντα κρεβάτια3-4 και σύνολο είναι 22

5. Μονάδα λοιμώξεων σύνολο 8 λειτουργούν 4

6. μονάδα τεχνικού νεφρού τα άτομα που εξυπηρετεί είναι το 1/3 του συνόλου που έχει δυνατότητα να εξυπηρετεί η μονάδα

Δεν έχει ανοίξει από την αρχή: α)Η ουρολογική κλινική β) το τμήμα διακεκριμένων θέσεων γ)το τμήμα κατ’οίκον νοσηλείας.

Επισημαίνω το σημαντικό πρόβλημα έλλειψης στο παραϊατρικό προσωπικό το οποίο στις ημέρες εφημερίας δουλεύει εξοντωτικά για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό στο φόρτο εργασίας .

Το διοικητικό προσωπικό είναι το 50% από το συνολικό το οποίο του ζητείται να βγάλει τη δουλειά του τμήματός του αλλά να εξυπηρετήσει και την εφημερία αλλά και την εφημερία της ψυχιατρικής που είναι Δευτέρα και Πέμπτη για 12 ώρες.

Το προσωπικό αισθάνεται απίστευτα πιεσμένο και κουρασμένο από τις εξαντλητικές βάρδιες και από τη μη χορήγηση των νόμιμων ρεπό και αδειών. Η ψυχοσωματική κόπωση είναι έκδηλη και πλέον δε γνωρίζουμε πόσο θα μας κρατάει ακόμη «το φιλότιμο» και πόσο αυτό θα στηρίζει την υπερπροσπάθεια, που καταβάλουμε όλοι μας.

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας τονίσουμε ότι, έχουμε ευθύνη έναντι των ασθενών, που νοσηλεύονται και αισθανόμαστε πολλές φορές ότι δεν θα τα βγάλουμε πέρα και φοβόμαστε ότι, μπορεί να συμβεί το μοιραίο λάθος, το οποίο όμως δεν θα είναι δικό μας!!!

Ποιος όμως θα έχει την ευθύνη εάν συμβεί το κακό; Το προσωπικό;

Κατ’ επανάληψη έχουμε ζητήσει, να τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες για να απασχολούμαστε κάτω από ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, να στελεχώνονται πρώτα τα τμήματα και οι μονάδες και μετά να τίθενται σε λειτουργία.

ΤΟ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: