Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

ΛΑΒΑΜΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ :"ΟΔΥΣΣΕΙΑ ενός ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ"

Προς Ναυαρχίδα ΑΤΤΙΚΟΝ

Αποσπάσματα από τον «ΑΓΩΝΑ και την ΟΔΥΣΣΕΙΑ ενός ΓΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ»

μετά την αναφορά του προς τον Ι.Σ.Α , Ε.Ι.Ν.Α.Π και εξώδικη διαμαρτυρία του προς την Διοίκηση του Π.Γ.Ν Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ.

1). Επιστολή προς τον Ι.Σ.Α.(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008)

Κύριο

Σωτήρη Ρηγάκη,

Πρόεδρο

Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Διαβάζοντας την επιστολή του Υπουργού κ. Δ. Αβραμόπουλου προς τον Ι.Σ.Α τεύχος 198 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ –ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 στην σελ.20 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»του ενημερωτικού δελτίου του ΙΣΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»των γιατρών, μεταξύ των άλλων αναφέρει. «Για την αποφυγή οποιωνδήποτε παρεξηγήσεων, θέλω να σας επισημάνω ότι δεν αποτελεί επιλογή μας να δοθεί η δυνατότητα σε νοσοκομειακούς γιατρούς να ιδιωτεύσουν, ενόσω είναι ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ. κατά τρόπο αθέμιτο, σε σχέση με τους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα».

Είμαι ιατρός. Ασκώ την ειδικότητα του μαιευτήρα-γυναικολόγου. Με την ιδιότητα αυτή, ύστερα από επιλογή, από το αρμόδιο Συμβούλιο, διορίστηκα ως γιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ στο μαιευτικό-γυναικολογικό τμήμα του νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Σημ: (Έχω εξειδικευτεί στην γυναικολογική λαπαροσκόπηση και στην γυναικολογική ογκολογία στην Αμερική)

Σύμφωνα με τον οργανισμό του νοσοκομείου ορίζεται με το άρθρο 1 παρ.1 ,ως νοσοκομείο Ε.Σ.Υ.

Ο δε προσδιορισμός «Πανεπιστημιακό» δεν αναιρεί το νομικό χαρακτήρα του ως νοσοκομείο Ε.Σ.Υ.

Το άρθρο 22 του οργανισμού προβλέπει τα σχετικά με την στελέχωση της Ιατρικής Υπηρεσίας:

Α)από Πανεπιστημιακούς γιατρούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983.

Β)από γιατρούς του Ε.Σ.Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983 στον κλάδο γιατρών Ε.Σ.Υ.

Γ)από ειδικευομένους γιατρούς που τοποθετούνται στο νοσοκομείο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» νοσοκομείο παρέχουν υπηρεσία γιατροί που δεν είναι του κλάδου Ε.Σ.Υ, ούτε πανεπιστημιακοί. Είναι γιατροί του ΙΚΑ, οποίοι δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης κι’ έτσι ασκούν και ιδιωτικώς την ιατρική. Μάλιστα εκτός του κλινικού έργου που παρέχουν, μερικοί εξ αυτών εφημερεύουν ως επιμελητές Α΄ κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» νοσοκομείο και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές και βεβαίως τον μισθό τους από το Ι.Κ.Α.

Προφανώς με τις «ίδιες» συμβάσεις εργασιακών σχέσεων και άλλοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα ασκούν την ιατρική και σε άλλα Νοσοκομεία ,Ν.Π.Δ.Δ , Ε.Σ.Υ. της χώρας μας.

Ο κ. Υπουργός αναφέρει στην ίδια επιστολή του την «ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής ανεξάρτητα από το αν αυτή προέρχεται από γιατρούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα» και τέλος ,ότι «η πολιτική στο χώρο της υγείας αναπτύσσεται με κεντρικό άξονα τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια όλων των γιατρών».

2). Αναφορά προς Ε.Ι.Ν.Α.Π (ΙΟΥΝΙΟΣ 2007)

Προς ΕΙΝΑΠ

Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαι Αναπληρωτής Διευθυντής Ε.Σ.Υ μαιευτικής –γυναικολογίας στο Π.Γ.Ν «ΑΤΤΙΚΟΝ» στην Γ΄Μ/Γ κλινική.

Από τον διορισμό μου τον Αύγουστο του 2004 σε οργανική θέση ως επιμ.Α΄, αντιμετωπίζω πολλές αρνητικές εις βάρος μου καταστάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο , που δεν αρμόζουν στο ήθος και στην πορεία μου ως ιατρός του Ε.Σ.Υ από το 1988.

Δεν σας κρύβω ότι επέλεξα το «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νοσοκομείο και χάρηκα , όταν διορίστηκα με την θλιβερή διαπίστωση μετά από 3έτη , ότι η επιλογή μου ήταν εσφαλμένη.

Είναι πλέον σαφές, ότι ένας γιατρός του Ε.Σ.Υ υποβαθμίζεται σημαντικά σε ένα Πανεπιστημιακό χώρο χωρίς να μετράει ένα καλό βιογραφικό ή μία καλή κλινική εμπειρία εάν αυτός ο ιατρός είναι «άγνωστος» και δεν είναι επιλογή του καθηγητή κατά τις κρίσεις στην προκήρυξη της θέσεως.

Συνεχίζοντας ,

αναφέρεται στην αναφορά για γιατρούς δύο ταχυτήτων, συγκεκριμένα γιατρούς μαιευτήρες – γυναικολόγους ιδιώτες χωρίς οργανική θέση στο Πανεπιστημιακό Δημόσιο Νοσοκομείο και συγκεκριμένα γιατροί του ΙΚΑ να εφημερεύουν ως γιατροί επιμ.Α΄, να κάνουν κλινικό έργο να χειρουργούν ασθενείς να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους αναισθησιολόγους, το αναλώσιμο υλικό του «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νοσοκομείου .

Ακόμα και οι λέκτορες και οι επιστημονικοί συνεργάτες πως νομιμοποιούνται.

Ζήτησε,

την έμπρακτη συμπαράσταση από την Ε.Ν.Α.Π ως γιατρός του Ε.Σ.Υ στον Πανεπιστημιακό χώρο.

Και το αυτονόητο που ζητά και η Ε.Ι.Ν.Α.Π.

Να οριοθετηθεί η σχέση Ε.Σ.Υ και Πανεπιστημίου, με σαφή διαχωρισμό τους και πλήρη αυτοτέλεια των οργάνων του Ε.Σ.Υ.

Να ιδρυθεί Ακαδημία Επιστημών του Ε.Σ.Υ, ώστε να εξασφαλιστεί έτσι η ενδυνάμωσή του και περαιτέρω επέκτασή του.

3).Εξώδικες Δηλώσεις στην Διοίκηση του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Εξώδικες διαμαρτυρίες του γιατρού του Ε.Σ.Υ τον Απρίλιο του 2007 και τον Φεβρουάριο το 2008 προς την διοίκηση ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ κ.Αποστολόπουλο που αναφέρονται οι αρνητικές καταστάσεις εις βάρος του γιατρού του Ε.Σ.Υ και την λειτουργία της Γ΄Μ/Γ κλινικής με τους ιδιώτες γιατρούς.

Η τελευταία εξώδικη δήλωση Φεβρουάριο του 2008 του γιατρού του ΕΣΥ προς την διοίκηση προκάλεσε οργή και επίθεση εναντίον του και αντί να αποκατασταθεί η νομιμότητα, ενεργοποιήθηκε η εξουσία και στο «άψε σβήσε» και με σπίλωση της ιατρικής ιδιότητάς του εξαναγκάστηκε να αποσπαστεί .

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών εις το οποίο προσέφυγε ο γιατρός του Ε.Σ.Υ. ακύρωσε την απόφαση του ΔΣ του Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ.

Ο γιατρός του ΕΣΥ συνεχίζει να είναι αποσπασμένος σε Επαρχιακό Νοσοκομείο.Με εκτίμηση

«Οδυσσέας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: