Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

ΚΑΘΗΝΕΡΙΝΗ : Αρση τραπεζικού απορρήτου από την εφορία

Την Τετάρτη ο πρωθυπουργός θα κηρύξει την έναρξη του διαλόγου για τις αλλαγές στο φορολογικό

Την άρση του τραπεζικού απορρήτου και την άμεση πληροφόρηση των φορολογικών αρχών για ύποπτες κινήσεις λογαριασμών σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στόχος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και ο έλεγχος του μαύρου χρήματος που διακινείται. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε η κυβέρνηση επιθυμεί να δηλωθεί το 2010, από όλους τους φορολογουμένους, το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων προκειμένου κάθε χρόνο να ελέγχεται η μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία. Σχεδόν όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικά δεδοδεμένα, πλην της Ελλάδας, γεγονός που δυσχεραίνει το ελεγκτικό έργο των φορολογικών αρχών.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου εξετάζουν διάφορα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Αμερική, προκειμένου να τα προσαρμόσουν στο ελληνικό ιδιόμορφο φορολογικό καθεστώς.

Στο μεταξύ, την ερχόμενη Τετάρτη ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου θα κηρύξει την έναρξη του διαλόγου για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος. Βασικές συνιστώσες της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2010 είναι η εφαρμογή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης προοδευτικής κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων, η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης, ο περιορισμος των φοροαπαλλαγών, καθώς και η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: