Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΥΓΗ :Περάστε... επενδυτές. Χαρίζουμε γη και θάλασσα χωρίς κανένα περιορισμό

Σταυρογιάννη Λ.
Στην αυλή του Μαξίμου στήνεται παραμάγαζο το οποίο αναλαμβάνει να προωθήσει αιτήματα επενδυτών με μόνη εγγύηση τον λόγο τους καταργώντας τους ελάχιστους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, τους οποίους θεωρεί γραφειοκρατία, όταν χρόνια τώρα οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντιμετωπίζονται ως αναγκαίο χαρτί και όχι ως εργαλείο πρόληψης ή μείωσης των επιπτώσεων. Δεν είναι τυχαία, άλλωστε, η γύμνια σε μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας και πληρότητάς τους.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο "επιτάχυνση μεγάλων έργων - στρατηγικών επενδύσεων" του υπουργού Επικρατείας, το οποίο αναρτήθηκε στην κυβερνητική ιστοσελίδα στις αρχές Αυγούστου και εν τω μεταξύ στον πρόσφατο ανασχηματισμό έλαβε την αρμοδιότητα των μεγάλων επενδύσεων το παλαιό ΕΛΚΕ Α.Ε. -Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων- μετεξελίσσεται σε "Ιnvest in Greece A.E", Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε. Αυτή δέχεται αιτήσεις επενδυτών, αξιολογεί, γνωμοδοτεί, διεκπεραιώνει αδειοδοτικές διαδικασίες το πολύ σε τρεις μήνες, ουσιαστικά καταργεί τις δημόσιες αρχές και δημοπρατεί σε ρόλο υπερυπουργείου ακόμη και δημόσια έργα, αξιολογεί τις προσφορές και μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου παραδίδει "στον κύριο" του έργου.

Η Α.Ε. θα στελεχωθεί με πρόσληψη συμβούλων χωρίς διαγωνισμό κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου θα έχει την υποστήριξη... των υπουργών της διυπουργικής Επιτροπής Μεγάλων έργων και Υποδομών, η οποία θα αποφασίζει ποια έργα χαρακτηρίζονται μεγάλα, ενώ την αρμοδιότητα εποπτείας, παρακολούθησης και συντονισμού των διαδικασιών αναλαμβάνει τριμελής διυπουργική επιτροπή (οι υπουργοί Επικρατείας, Οικονομίας και Υποδομών).

Για να είναι... παραγωγική η Α.Ε. καταργούνται οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων δημόσιων υπηρεσιών για τις αδειοδοτήσεις, καθώς "όλες οι άδειες λογίζονται ότι έχουν εκδοθεί μετά την παρέλευση τριμήνου προθεσμίας από την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών". Θεωρείται δε γραφειοκρατία ακόμη και η ανάρτηση στα δημοτικά ή κοινοτικά καταστήματα των αλλαγών που γίνονται στα σχέδια πόλης λόγω χωροθέτησης των μεγάλων έργων, διάταξη η οποία χρονολογείται από νομοθέτημα του 1923!

Ταυτόχρονα το εφεύρημα της ολυμπιακής περιπέτειας που μόνο τσιμέντο πρόσθεσε στην Αττική επανέρχεται με το νομοσχέδιο. Για τη χωροθέτηση των μεγάλων έργων καταρτίζονται και εγκρίνονται με Προεδρικά Διατάγματα ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης με πρόταση των υπουργών ΠΕΚΑ και Υποδομών. Οι γνώμες των ΟΤΑ κατατίθενται μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τότε που τους γνωστοποιούνται τα στοιχεία... διαφορετικά δεν χρειάζεται. Οι ρυθμίσεις των Προεδρικών Διαταγμάτων κατισχύουν θεσμοθετημένων κανόνων, όπως "των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικών ελέγχων, σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών και σχεδίων χρήσεων γης".

Καταργείται επίσης κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αφορά τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, ενώ με κοινή απόφαση των υπουργών ΠΕΚΑ και υποδομών "ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση οικοδομικών αδειών των μεγάλων έργων, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των οικοδομικών αδειών". Η πράσινη ανάπτυξη, όμως, δεν... σταματά εδώ. Στις εντός σχεδίου περιοχές επιτρέπονται παρεκκλίσεις στις αποστάσεις των κτηρίων, στον συντελεστή δόμησης, στο ύψος, στην κάλυψη κ.ά.

Για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυχρονισμό των μεγάλων έργων παραχωρείται, δωρίζεται δηλαδή ως δημόσιας ωφέλειας αιγιαλός, παραλία συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα (άρθρο 12).

Στους επίδοξους επενδυτές χαρίζονται δημόσιες εκτάσεις "ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου" εκτός των ΑΕΙ ή των ΟΤΑ, τα οποία δεν απαλλοτριώνονται αλλά παραχωρούνται "δωρεάν κατά χρήση".

Για την απαλλοτρίωση των δασικών εκτάσεων καταργείται η διαδικασία χαρακτηρισμού τους από τη δασική υπηρεσία, άλλο ένα δώρο στους επενδυτές. Το Σχέδιο Νόμου αμφιβόλου συνταγματικότητας περιέχει και υποδείξεις στη Δικαιοσύνη. Π.χ. υποδεικνύει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε πόσες ημέρες θα εκδικάζονται οι αιτήσεις ακύρωσης ή αναστολής κατά των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: