Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας


ΠΟΡΙΣΜΑ
(Ν. 3094/2003 “Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις”, Άρθρο 3 § 5)
Διακομιδή ασθενών από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ στο ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και κοστολόγηση της νοσηλείας τους
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιάννης Σακέλλης
Ειδική Επιστήμονας: Ειρήνη Κυριακάκη

ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της διερεύνησης αναφορών εξέτασε το ζήτημα της συνεργασίας ανάμεσα στο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ και το ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» για νοσηλεία ασθενών του πρώτου στη ΜΕΘ του δεύτερου και ειδικότερα της διαδικασίας διακομιδής ασθενών από το ένα στο άλλο. Ιδιαίτερα σημαντική αναδεικνύεται η τήρηση της ορθής διαδικασίας και του άμεσα συνυφασμένου με αυτήν τρόπου κοστολόγησης της νοσηλείας για την αποφυγή της υπέρμετρης οικονομικής επιβάρυνσης των ασθενών, καθώς και τη διευκόλυνση της διεκδίκησης της δαπάνης έναντι του ασφαλιστικού φορέα.


Ιστορικό
Στη μία από τις περιπτώσεις που τέθηκαν προς διερεύνηση από τον Συνήγορο του Πολίτη ο ασθενής μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από το Κέντρο Υγείας Νάξου στο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ που εφημέρευε, με διάγνωση «οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου». Με την αιτιολογία ότι στο εν λόγω νοσοκομείο δεν πραγματοποιούνται εγχειρήσεις καρδιάς και οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τον ασθενή, μεταφέρθηκε επειγόντως μέσω εσωτερικής γέφυρας στο ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», όπου υποβλήθηκε σε καρδιοχειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε για 14 ημέρες νοσηλείας και χρεώθηκε με 23.620 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων έλαβε από τον ασφαλιστικό του φορέα 11.702 ΕΥΡΩ. Ακολούθως, ο ασθενής μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια στη Β καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», από όπου πήρε εν τέλει εξιτήριο.

Στη δεύτερη περίπτωση ο ασθενής μεταφέρθηκε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο με αεροδιακομιδή στο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ, όπου διαγνώστηκε ότι παρουσίαζε υπεραχνοειδή αιμορραγία και υποβλήθηκε σε αγγειογραφία και εμβολισμό. Επειδή λόγω της κλινικής του κατάστασης έχρηζε νοσηλείας σε ΜΕΘ και δεν υπήρχε διαθέσιμη κλίνη στο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ, αλλά ούτε και σε άλλο δημόσιο ή συμβεβλημένο ιδιωτικό θεραπευτήριο, διακομίστηκε μέσω της εσωτερικής γέφυρας στη ΜΕΘ του ΝΙ «ΝΟΣΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», όπου και κατέληξε. To αίτημα της συζύγου του θανόντος για κάλυψη από τον ασφαλιστικό φορέα της δαπάνης νοσηλείας του στο ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ύψους 19.051 ΕΥΡΩ απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι «δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τις εγκυκλίους 80/06 και 86/07 (υπ’ αρ. 5 λόγος απόρριψης) και ότι η χρέωση δεν έγινε με βάση το κρατικό τιμολόγιο». Κατά της απόρριψης του αιτήματος για απόδοση της δαπάνης νοσηλείας, η σύζυγος του θανόντος άσκησε ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ, η οποία έγινε δεκτή και εγκρίθηκε η απόδοση σε αυτήν για νοσήλια και υλικά ποσού ύψους 4.840 ΕΥΡΩ που αντιστοιχεί στο κρατικό τιμολόγιο.


Νομικό πλαίσιο
Καταρχήν απαγορεύεται η συνεργασία των δημοσίων νοσοκομείων με ιδιωτικά θεραπευτήρια. Επιτρέπεται μόνο με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, υπό τον όρο ότι θα εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έπειτα από αποφάσεις των ΔΣ των θεραπευτικών ιδρυμάτων, με τις οποίες θα καθορίζονται οι τομείς συνεργασίας (άρθρο 32 Ν. 3370/2005 «Οργάνωση-λειτουργία υπηρεσιών δημοσίας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 176). Στον τομέα των υπηρεσιών υγείας βάση συνεργασίας αποτελεί η νοσηλεία ασθενών στη ΜΕΘ του ιδιωτικού θεραπευτηρίου, η οποία ρυθμίζεται με ΥΑ που προβλέπει τον αριθμό των κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού θεραπευτηρίου που θα διατίθενται για τη νοσηλεία ασθενών του συνεργαζόμενου δημοσίου νοσοκομείου και τις λοιπές δεσμεύσεις των συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων. Επιπλέον της νοσηλείας σε ΜΕΘ η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί σε άλλους τομείς της παροχής υπηρεσιών έπειτα από ΥΑ σε συνέχεια αποφάσεων ΔΣ των συνεργαζόμενων θεραπευτηρίων (άρθρο 33 Ν. 3370/2005).
Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, ρυθμίζεται με Υπουργική Απόφαση η συνεργασία μεταξύ του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ και του ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ για νοσηλεία ασθενών του πρώτου στη ΜΕΘ του δεύτερου. Η διακομιδή των ασθενών από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ στο ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» γίνεται από το ΕΚΑΒ καθημερινά και σε 24ωρη βάση. Για τον λόγο αυτόν το ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» υποχρεούται να ενημερώνει το ΕΚΑΒ για τη διαθεσιμότητα των κλινών, καθημερινά, τρεις (3) φορές την ημέρα και συγκεκριμένα στις ώρες 08:00, 14:30 και 22:30 και επιπλέον οποτεδήποτε υπάρχει μεταβολή στην δύναμη της μονάδας ή όταν αυτό ζητηθεί από το ΕΚΑΒ. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους στη ΜΕΘ του ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» οι ασθενείς μεταφέρονται για συνέχιση της νοσηλείας τους μέσω του ΕΚΑΒ ή στο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ ή στα νοσοκομεία από όπου διακομίσθηκαν. Δεν επιτρέπεται η απευθείας διακομιδή περιστατικού από το ΕΚΑΒ στο ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικά επείγον.
Η νοσηλεία των ασθενών των ασφαλιστικών ταμείων χρεώνεται για τις ιατρικές πράξεις (κλινικές και εργαστηριακές) και πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά σύμφωνα με την κοστολόγηση που προβλέπεται για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (κλειστό νοσήλιο). Η συνολική δαπάνη νοσηλείας και κάθε σχετική δαπάνη βαρύνει το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ, το οποίο εν συνεχεία αναζητά την απόδοσή τους από τον ασφαλιστικό φορέα του νοσηλευόμενου ασθενούς. Οι ασθενείς ασφαλιστικών ταμείων θα εγγράφονται στα μητρώα του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ . Η ευθύνη συντονισμού κι ελέγχου της τήρησης των ανωτέρω ανατίθεται σε μέλος της Διοίκησης ή σε υπηρεσιακό παράγοντα του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ανεξαρτήτως της ύπαρξης συνεργασίας με δημόσιο νοσοκομείο ή της ύπαρξης σύμβασης με ασφαλιστικό φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 ΠΔ 234/1980 «Περί καθορισμού τιμολογίων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των ιδιωτικών κλινικών» (ΦΕΚ Α 66) εφαρμόζεται από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια υποχρεωτικά το κρατικό τιμολόγιο σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής. Η ρύθμιση του άρθρου 31 ΠΔ 234/1980 συνιστά κανόνα αναγκαστικού δικαίου που ρυθμίζει τη χρέωση της νοσηλείας στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης ανάμεσα στον ασφαλισμένο και το ιδιωτικό θεραπευτήριο (Παπαρρηγοπούλου, ΔιοικΔικ 2007, σελ. 297) και του οποίου η εφαρμογή δεν αναστέλλεται ούτε το περιεχόμενο τροποποιείται ολικά ή μερικά από τη βούληση των υποκειμένων που μετέχουν στη συμβατική σχέση.


Διαπιστώσεις
Υπό το πρίσμα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη συμπεραίνονται τα ακόλουθα:
• στην πρώτη περίπτωση α) δεν τηρήθηκε από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ η διαδικασία εύρεσης κλίνης σε καρδιοχειρουργικό τμήμα δημοσίου νοσοκομείου ή σε ΜΕΘ μέσω ΕΚΑΒ, με συνέπεια να μην κατοχυρώνεται έναντι του ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» διαδικαστικά το έκτακτο της εισαγωγής του ασθενούς σε αυτό και β) η χρέωση της νοσηλείας δεν έγινε σύμφωνα με το τιμολόγιο νοσηλίων που ισχύει για ασθενείς-ασφαλισμένους (ημερήσια νοσήλια, αμοιβές ιατρικών πράξεων, έξοδα χειρουργείου), παρόλο που η μεταφορά του εκεί κρίθηκε επείγουσα από τους θεράποντες ιατρούς του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ.

• στη δεύτερη περίπτωση α) δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα περί συνεργασίας μεταξύ του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ και του ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» για νοσηλεία ασθενών σε κλίνη ΜΕΘ και β) δεν επιβεβαιώνεται ότι η χρέωση της νοσηλείας του σύμφωνα με το προβλεπόμενο για ασθενείς-ασφαλισμένους τιμολόγιο νοσηλίων, δεδομένου ότι το ποσό που καταβλήθηκε στο νοσοκομείο για τη νοσηλεία του θανόντος υπερβαίνει το ποσό που αποδόθηκε κατόπιν ενστάσεως από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.

Ειδικότερα στο θέμα της συνεργασίας αντιτάχθηκε από το ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» ότι με απόφαση του ΔΣ του κοινωφελούς ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» αποφασίστηκε να διακοπεί από 1.4.2008 η συνεργασία μεταξύ των δύο θεραπευτηρίων για τη νοσηλεία ασθενών σε ΜΕΘ και ότι για την κοστολόγηση της νοσηλείας του ασθενούς ακολουθήθηκε το κρατικό τιμολόγιο σύμφωνα με το ΠΔ 234/1981.

Ωστόσο, για τη διακοπή της προβλεπόμενης σε ΥΑ συνεργασίας μεταξύ του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ και του ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» για νοσηλεία ασθενών του πρώτου στο δεύτερο , δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση περί διακοπής της συνεργασίας, με συνέπεια να είναι αμφίβολο αν μόνο με την περί διακοπής απόφαση του ΔΣ του κοινωφελούς ιδρύματος «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» επέρχεται αλλαγή-κατάργηση του ισχύοντος καθεστώτος συνεργασίας. Σχετικά ερωτήματα για την εξέλιξη της υλοποίησης των αποφάσεων συνεργασίας και το ύψος των τυχόν οφειλών που τέθηκαν με έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τη Διοίκηση του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ, σε συνέχεια της περί διακοπής της συνεργασίας απόφασης του ΔΣ του ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», έμειναν εξ όσων γνωρίζουμε αναπάντητα, όπως και τα αντίστοιχα του Συνηγόρου του Πολίτη. Επιπλέον, αν θεωρηθεί διακοπείσα η συνεργασία για νοσηλεία σε ΜΕΘ, τίθενται εν αμφιβόλω οι υπόλοιποι τομείς συνεργασίας, δεδομένου ότι αποτελούν επέκταση της συνεργασίας που συμφωνείται στον τομέα της νοσηλείας σε ΜΕΘ.

Εν γένει, συνέπεια της ασάφειας περί του ισχύοντος νομικού πλαισίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» και του ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» είναι οι ιατροί των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων να επικοινωνούν εν τοις πράγμασι μεταξύ τους, λόγω και της ύπαρξης εσωτερικής γέφυρας μεταξύ τους, και να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των ιατρικών περιστατικών με γνώμονα την παροχή της καλύτερης δυνατής περίθαλψης για την υγεία ή ακόμη και τη ζωή των ασθενών. Η συνεργασία όμως αυτή φαίνεται να λειτουργεί άτυπα κι εκτός επιτρεπτικού θεσμικού πλαισίου και για την υλοποίησή της δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης περί συνεργασίας ούτε τηρούνται οι εκεί προβλεπόμενοι όροι για τη διακομιδή και οι συνέπειες αναφορικά με την κοστολόγηση της νοσηλείας που πρέπει να απορρέουν στο πλαίσιο της συνεργασίας.


Προτάσεις Συνηγόρου του Πολίτη
Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης του θέματος, ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε μεταξύ άλλων στις ακόλουθες προτάσεις:


• Να ελεγχθεί εάν η κοστολόγηση της νοσηλείας στις περιπτώσεις που τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη έγινε σύμφωνα με την τιμολόγηση νοσηλίων που καθορίζονται από τις διατάξεις περί συνεργασίας ή τις διατάξεις περί έκτακτης εισαγωγής (ημερήσια νοσήλια, αμοιβές ιατρικών πράξεων, έξοδα χειρουργείου) αντίστοιχα και να επιστραφεί το ποσό που υπερβαίνει τη σύμφωνη με αυτήν την τιμολόγηση χρέωση.

• Να διερευνηθεί αν εφαρμόζονται στην πράξη οι προβλεπόμενοι στο ισχύον νομικό πλαίσιο περί συνεργασίας για νοσηλεία σε κλίνη ΜΕΘ (Υ4α/85958/2005) όροι και ειδικότερα η διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ, η οποία έχει προβλεφθεί ως εχέγγυο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και σηματοδοτεί την ενεργοποίηση της συνεργασίας με τις δεσμεύσεις που απορρέουν για τα εμπλεκόμενα μέρη, και να ληφθεί μέριμνα για την απαρέγκλιτη τήρησή τους.

• Εν γένει να αποσαφηνιστεί εάν και σε ποιους τομείς θα πρέπει να υφίσταται βάσει των κείμενων διατάξεων συνεργασία μεταξύ του ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ και ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και να αναμορφωθεί σχετικά το οικείο νομικό πλαίσιο, ώστε να αποτυπώνει την ισχύουσα κατάσταση και να υπάρχει ασφάλεια δικαίου αναφορικά με τις ισχύουσες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών φορέων των ασθενών.

• Σε περίπτωση που ο ασθενής διακομίζεται από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ στο ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» εκτός των τομέων συνεργασίας ανάμεσα στα δύο θεραπευτικά ιδρύματα λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του περιστατικού, να ληφθούν μέτρα για τη μέσω της διαδικασίας (βλ. κλήση και διακομιδή μέσω ΕΚΑΒ) κατοχύρωση υπέρ του ασθενούς του έκτακτου της εισαγωγής του στο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», ώστε να ενεργοποιείται η υποχρέωση τήρησης από μέρους του κρατικού τιμολογίου νοσηλείας για ασφαλισμένους σύμφωνα με το άρθρο 31 ΠΔ 234/1981.

• Λόγω της χωρικής γειτνίασης και της ευκολίας, καθώς φαίνεται από τα υπό κρίση πραγματικά περιστατικά, με την οποία οι ασθενείς διακομίζονται από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ προς το ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», χωρίς να μεσολαβεί η μεταφορά τους μέσω ΕΚΑΒ, θα πρέπει να εξεταστεί η επέκταση της υποχρέωσης τήρησης του κρατικού τιμολογίου νοσηλίων (βλ. άρθρο 31 ΠΔ 234/1981) σε κάθε περίπτωση διακομιδής ασθενούς από το πρώτο στο δεύτερο μέσω της εσωτερικής γέφυρας, εφόσον ο ασθενής δεν προσέρχεται απευθείας στο ΝΙ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ».

• Τέλος, δεδομένης της κατ’ αρχήν απαγόρευσης συνεργασίας ανάμεσα στα δημόσια νοσοκομεία και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και του επιτρεπτού αυτής μόνο μετά από εγκριτική Υπουργική Απόφαση και υπό τον όρο της διακομιδής με ΕΚΑΒ πρέπει να ελεγχθεί η νομιμότητα της ύπαρξης εσωτερικής γέφυρας που ενώνει το δημόσιο θεραπευτήριο ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ με το «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», και αναλόγως να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: