Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Άνθρακες είναι ο χρυσός των «σοφών» της Υγείας.

Η προσπάθεια χειραγώγησης  των πολιτών  επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ έχει λάβει ολοκληρωτικά «επιστημονικό» χαρακτήρα.

Από αυτή τη τακτική δεν μπορούσε βέβαια να λείπει και ο Λογιστής -Υπουργός Α. Λοβέρδος.
Τις προειλημμένες αποφάσεις τους- για την αποδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα  Υγείας και τη μεταβίβαση όλου  του πακέτου χρηματοδότησης της Υγείας στα λαϊκά νοικοκυριά και στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων- έκαναν  μια προσπάθεια να τις ντύσουν και με ένα δήθεν επιστημονικό κύρος, δημιουργώντας μια επιτροπή «Ειδικών Υγείας» με επικεφαλής τον καθηγητή Ηλία Μόσιαλο.
Ποιος είναι ο στόχος της επιτροπής;
Τον  αποκάλυψε σήμερα ο Μόσιαλος (κλικ εδώ).
Το πόρισμα των «ειδικών της υγείας» θα περιλαμβάνει ποσοτικούς στόχους στα παρακάτω επτά θέματα:
1. Ενοποιημένη διακυβέρνηση του συστήματος υγείας.
2. Χρηματοδότηση του συστήματος υγείας: άντληση εσόδων, συλλογή οφειλών και ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων κεφαλαίων των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
3. Εναρμόνιση των πακέτων υγείας για όλους τους δικαιούχους όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
4. Προτεραιότητες στο χώρο της Δημόσιας Υγείας με στόχο την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών.
5. Συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας.
6. Μηχανισμοί ελέγχου των δαπανών.
7. Παροχή υπηρεσιών και κίνητρα στους παρόχους αυτών με στόχο:
• Την συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υγείας.
• Την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ειδικών ιατρών και νοσοκομειακής περίθαλψης.
• Την αποτελεσματικότητα των νοσοκομειακών υπηρεσιών.
• Την φαρμακευτική κατανάλωση.
• Τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 6%  ΤΟΥ ΑΕΠ ΕΤΗΣΙΩΣ !!!

Δηλαδή, όλη η "σοφία" των "ειδικών της υγείας" θα έχει ως στόχο να διατηρεί την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις των χωρών   του ΟΟΣΑ με βάση τις δημόσιες δαπάνες υγείας!
Υπενθυμίζουμε τον παρακάτω πίνακα που προέρχεται από την ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ (κλικ εδώ), στον οποίο παρουσιάζεται η σχέση  Δημόσιων και Ιδιωτικών δαπανών Υγείας με βάση το ΑΕΠ, σε διάφορες χώρες (Η χώρα μας υποδεικνύεται με το κόκκινο δείκτη).
*Με σκούρο μπλέ το ποσοστό Δημόσιας Δαπάνης Υγείας,με το θαλασσί χρώμα το  ποσοστό  Ιδιωτικής Δαπάνης Υγείας.


Αυτοί λοιπόν δεν είναι «ειδικοί της υγείας». Αυτοί  είναι εκλαϊκευτές και επεξεργαστές των κατευθύνσεων  του  Κεφαλαίου και του Μνημονίου στο χώρο της Υγείας.

Άνθρακες λοιπόν ….η σοφία τους!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: