Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Υπαρξιακό δίλημμα του Α. Σαμαρά





Κάνω αντιπολίτευση, συμπολιτευόμενος;
η
κάνω συμπολίτευση, αντιπολιτευόμενος;



Δεν υπάρχουν σχόλια: