Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Εκπρόσωπος των εργαζομένων
Εδώ τα πράγματα είχαν ξεκαθαρίσει απο το στάδιο των υποψηφιοτήτων!
Εκπρόσωπος: Α. Λαΐου
Αναπληρωματικός: Σ. Στάικος

Σιδεροκέφαλοι, Δυνατά, Ταξικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: