Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Η εξουδετέρωση των σωματείων

Παρατηρώντας τα γεγονότα του Ευαγγελισμού και τη πλήρη απενεργοποίηση του σωματείου εργαζομένων στο Αττικό γίνεται σαφές ότι θα γίνει προσπάθεια το φαινόμενο να γενικευτεί ώστε να γίνει δυνατή η εφαρμογή των «μέτρων» αντιμετώπισης της κρίσης με τις λιγότερες δυνατόν αντιδράσεις. Ένα από τους τρόπους ελέγχου είναι ο περιορισμός του εκλογικού σώματος σε μικρότερο αριθμό εργαζομένων ώστε αναλογικά ,τα κομματόσκυλα , να έχουν μεγαλύτερο μερίδιο σε ενδεχόμενες εκλογές.

Στο Αττικό νοσοκομείο έχει κατοχυρωθεί η συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε όλες τις διαδικασίες του σωματείου εργαζομένων και ελπίζουμε να μη γίνει προσπάθεια ανάλογη με του Ευαγγελισμού αν και ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις μ’ αυτούς που έχουμε να κάνουμε γιατί έχουν κάνει και έχουν προσπαθήσει χειρότερα.

Καθήκον όλων είναι η εγγραφή στο σωματείο εργαζομένων , όσων δεν γίνονται , χωρίς σοβαρή αιτιολόγηση αυτοδίκαια μέλη και σε σύντομο χρονικό διάστημα η ανατροπή του σημερινού ΔΣ του σωματείου εργαζομένων με τη διενέργεια εκλογών.

Αν γίνει προσπάθεια να γίνει αλλοίωση του εκλογικού σώματος τότε πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο δραστικές λύσεις.

Απόστολος Πέτρου

Γιατρός

Δεν υπάρχουν σχόλια: