Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Η EUROSTAT ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΟΝ... ΟΛΙ ΡΕΝ -Κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο μισθοδοσία και κοινωνικές δαπάνες

14/03/2010 (ΕΘΝΟΣ)

Μύθος οι ισχυρισμοί περί υπερτροφικού δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, του κρατικού προϋπολογισμού, της ΟΚΕ και του ΙΟΒΕ, τόσο οι συνολικές δαπάνες όσο και το κονδύλι μισθοδοσίας για το Δημόσιο είναι χαμηλότερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Βέβαια, υπάρχει μείζον θέμα με την κακοδιαχείριση, τη σπατάλη και την αναποτελεσματική κατανομή και αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος.

Επιπρόσθετα προκύπτει ότι ισχυρά και υγιή οικονομικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως η Γερμανία, η Δανία και η Φινλανδία, ξοδεύουν από τον κρατικό προϋπολογισμό ανά κάτοικο μέχρι και διπλάσια ποσά σε σύγκριση με την Ελλάδα, ενώ οι αμοιβές των Ελλήνων εργαζομένων αντιστοιχούν μόλις στο 70% του μέσου κοινοτικού όρου.

Οι εκθέσεις των διεθνών και εγχώριων οργανισμών, αλλά και τα μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού που μεταξύ άλλων αποκαλύπτουν τα εξής:

Στη χώρα μας το Δημόσιο ξοδεύει για μισθοδοσία και καταβολή συντάξεων ποσοστό ίσο με το 9,5% του ΑΕΠ κατά μέσον όρο την τελευταία εξαετία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ των 27 αγγίζει το 11%. Αν αφαιρεθούν οι συντάξεις, η δαπάνη μισθοδοσίας του Δημοσίου πέφτει στο 6,5% και σε αυτό το ποσοστό παραμένουν καθηλωμένες από το 2004 και μετά.

Η πατρίδα του κοινοτικού επιτρόπου Ολι Ρεν, που συχνά με δημόσιες δηλώσεις του «ψέγει» την Ελλάδα για τον φουσκωμένο και σπάταλο δημόσιο τομέα, ξοδεύει για τη μισθοδοσία των Φινλανδών δημοσίων υπαλλήλων 13,4% του ΑΕΠ.

Ακόμα και χώρες που προσομοιάζουν οικονομικά με την Ελλάδα, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα για τη μισθοδοσία. Ειδικότερα, στην Πορτογαλία το σχετικό κονδύλι ήταν 13% του ΑΕΠ, και φέτος με τα μέτρα λιτότητας επιχειρείται να πέσει στο 10%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ελληνικό Δημόσιο το 2006 πλήρωσε για μισθούς υπαλλήλων του 23,149 δισ. ευρώ, κονδύλι ενώ το γερμανικό Δημόσιο πλήρωσε την ίδια περίοδο 167,740 δισ., η ανάλογη δαπάνη στην Ιταλία ήταν 162,999 δισ., στην Ισπανία 98,145 δισ., στη Γαλλία 234,715 δισ. ευρώ, και στην Πορτογαλία με 21,165 δισ.

Επίσης με βάση στοιχεία, της Eurostat το τελευταίο τρίμηνο του 2007 οι κρατικές δαπάνες στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν στο 41,8% του ΑΕΠ, στην ΕΕ των 27 στο 49,2% και στην Ευρωζώνη στο 50,6%. Σε μελέτη του ΙΟΒΕ για το μέγεθος του κράτους παρατίθεται έκθεση της Κομισιόν την περίοδο 2002-2006, από την οποία προκύπτει ότι οι δαπάνες του ελληνικού Δημοσίου είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς αντιστοιχούν στο 44% του ΑΕΠ έναντι 46,8%.

ΣΤΟ 72% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Αποδοχές... φτωχού συγγενούς

Ενα ακόμη ενδιαφέρον σημείο που προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat είναι ότι η Ελλάδα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ έχει το χαμηλότερο ποσοστό συνεισφοράς της μισθωτής εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στο συνολικό ΑΕΠ (31,1%), πράγμα που αποδίδεται στο σχεδόν υπερδιπλάσιο, ποσοστό αυτοαπασχολούμενων και στις αισθητά χαμηλότερες αμοιβές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) στην Ελλάδα, οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές ανά μισθωτό σε μονάδες αγοραστικής δύναμης αντιστοιχούν στο 72% του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Κ. Αντωνάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: