Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Ένα προς ενα τα άρθρα του νομοσχεδίου για τα νέα μέτρα

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η αύξηση του ποσοστού των απολύσεων, η περικοπή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και η έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Επιλέξτε το άρθρο που σας ενδιαφέρει για να δείτε την εισηγητική έκθεση και το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου:

Άρθρο 1: Μηχανισμός Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας

Άρθρο 2: Καθορισμός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσεις για λήψη μέτρων εφαρμογής του προγράμματος

Άρθρο 3: Μέτρα για την μείωση των δημοσίων δαπανών

Άρθρο 4: Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο 5: Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νομικών προσώπων και ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων

Άρθρο 6: Οργανωτικά μέτρα στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

Δεν υπάρχουν σχόλια: