Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα...

Την άμεση διακοπή της λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων και την άκρως επιλεκτική λειτουργία των εκτάκτων χειρουργείων του νοσοκομείου της Ελευσίνας "Θριάσιο" προτίθεται να εισηγηθεί εντός της εβδομάδας στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος ο διευθυντής του αναισθησιολογικού τμήματος και της μονάδας πόνου του νοσοκομείου Εμμ. Αναστασίου. Αιτία αποτελεί η "τραγική και απαράδεκτη έλλειψη αναλώσιμων και μη υλικών που δημιουργεί κινδύνους στην ασφαλή αντιμετώπιση των χειρουργικών ασθενών", σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ίδιος ο Εμμ. Αναστασίου, σε εξαιρετικά επείγον έγγραφό του προς τον διοικητή του "Θριασίου" Άγγ. Λιόση.


Σύμφωνα με το έγγραφο του διευθυντή του αναισθησιολογικού τμήματος και της μονάδας πόνου του νοσοκομείου, το οποίο φέρει τίτλο "Τραγικές ελλείψεις αναλώσιμων και μη υλικών του αναισθησιολογικού τμήματος και του χειρουργείου", αριθμό πρωτοκόλλου 767 και ημερομηνία 6 Απριλίου 2011, το "Θριάσιο" πλήττεται από ανεπάρκεια ή πλήρη έλλειψη τουλάχιστον 19 αναλωσίμων και μη ιατρικών υλικών, που είναι άκρως απαραίτητα για την φροντίδα και την ασφάλεια των χειρουργικών ασθενών.
Ο ενδεικτικός κατάλογος, τον οποίο επισυνάπτει στο έγγραφό του ο Εμμ. Αναστασίου, περιλαμβάνει τα εξής υλικά: Αντλίες μετεγχειρητικής αναλγησίας, οξύμετρα για την παρακολούθηση των ασθενών, καλώδια ΗΚΓ, περιχειρίδες αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, καθετήρες και σάκοι αναρρόφησης, σωλήνες levine, ειδικοί τραχειοσωλήνες (μικρολαρυγγοσκόπησης, laser κ.λπ.), κοινοί τραχειοσωλήνες (διάφορα νούμερα), φαρυγγικοί αεραγωγοί, 3 way συνδετικά ενδοφλέβιων γραμμών, σύριγγες (άλλοτε άλλης χωριτικότητας), φλεβοκαθετήρες, βελόνες κοινές, βελόνες περιοχικής αναισθησίας (υπαραχνοειδούς, επισκληριδίου κ.λπ.), γάζες, ράμματα χειρουργείου, γάντια χειρουργείου, λευκοπλάστ, αναλώσιμα για συσκευές θέρμανσης αίματος κ.λπ.
Ο Εμμ. Αναστασίου υπογραμμίζει μεταξύ άλλων στο έγγραφό του προς τον διοικητή του "Θριασίου": "Όπως αντιλαμβάνεστε, με τις ελλείψεις αυτές είναι αδύνατον το προσωπικό του αναισθησιολογικού τμήματος και του χειρουργείου να εργασθεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια για τους ασθενείς που καθημερινά διακινούνται στους χώρους του χειρουργείου".
Υπενθυμίζεται ότι, με εντολή του διοικητή του προς τους συντονιστές διευθυντές όλων των τμημάτων και των κλινικών του, το "Θριάσιο" είχε αναστείλει πρόσφατα τη λειτουργία του για όλα τα τακτικά περισταστικά, εξαιτίας της πολύ σοβαρής έλλειψης αναλωσίμων και μη ιατρικών υλικών. Η αναστολή είχε διάρκεια δέκα ημερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: