Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

17/05/2009 Τοξική βόμβα στα νοσοκομεία(ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ)

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, αγνοείται... η τύχη 13 απότους 21 τόνους μολυσματικών και τοξικώναποβλήτων που παράγουν κάθε μέρα τα νοσοκομεία

Χαώδης εξακολουθεί να είναι η διαχείριση των «Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων» (ΕΙΑ) στη χώρα μας.

Το 2008 πάνω από το 90% των ΕΙΑ που παρήχθησαν από τις ιδιωτικές Υγειονομικές Μονάδες κατέληξαν στους κάδους για τα δημοτικά απόβλητα, σύμφωνα με έκθεση-σοκ του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ).

Στην Ελλάδα παράγονται 21 τόνοι ΕΙΑ ημερησίως, αλλά στον αποτεφρωτήρα του ΕΣΔΚΝΑ στα Ανω Λιόσια, που είναι η μοναδική αδειοδοτημένη μονάδα καύσης ιατρικών αποβλήτων, οδηγούνται μόλις οκτώ τόνοι καθημερινά, ενώ αγνοείται η «τύχη» των υπολοίπων 13 τόνων ΕΙΑ (απόβλητα με μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα).

«Η κατάσταση αυτή είναι αδύνατον να συνεχιστεί. Πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για ολοκληρωμένη διαχείριση των ΕΙΑ και ασφαλή διάθεσή τους», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ κ. Νίκος Χιωτάκης.

Στην έκθεση του ΕΣΔΚΝΑ περιλαμβάνεται και λίστα όλων των δημόσιων και ιδιωτικών υγειονομικών μονάδων με τα ποσοστά της απόκλισης, μεταξύ του φορτίου ΕΙΑ που παράγουν και της ποσότητας που νομίμως μεταφέρεται προς αποτέφρωση.

Τα σοκαριστικά αυτά στοιχεία κοινοποίησε ο ΕΣΔΚΝΑ στο υπουργείο Υγείας, στις Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιά, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, στο Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, στην Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και στον Συνήγορο του Πολίτη.

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΚΝΑ για τη σημερινή κατάσταση ευθύνονται οι διοικήσεις των νοσοκομείων, αλλά και οι νομαρχίες, οι οποίες δεν ελέγχουν τις υγειονομικές μονάδες. Τις δραματικές επισημάνσεις του ΕΣΔΚΝΑ έρχονται να επιβεβαιώσουν και εκθέσεις - καταπέλτης της Νομαρχίας Πειραιά.

Στα νοσοκομεία Τζάνειο, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, Αντικαρκινικό «Μεταξά», στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, καθώς και στις ιδιωτικές κλινικές «ΜΕΤRΟΡΟLΙΤΑΝ» και «ΙΑΣΙΣ», στερεά απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα απομακρύνονται με απορριμματοφόρα του δήμου, ενώ υγρά μολυσματικού - τοξικού χαρακτήρα απορρίπτονται στο αποχετευτικό δίκτυο.

Για την προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου σε χώρο και κατά τρόπο που δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, η Νομαρχία Πειραιά επέβαλε πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ στη διοίκηση του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.

Ο νομάρχης Πειραιά, Γιάννης Μίχας, με επιστολές του προς τον υπουργό Υγείας, στους διοικητές των νοσοκομείων, τους συλλόγους των εργαζομένων και τους διευθυντές των εν λόγω ιδιωτικών κλινικών ζητεί την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και όπως μας είπε:

«Εδώ και χρόνια πραγματοποιούμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα αιφνιδιαστικούς ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Η σκληρή προσπάθεια των ελεγκτών μας έχει αποδώσει καρπούς, καθώς η πραγματικά δραματική κατάσταση που συναντήσαμε κατά τους πρώτους μας ελέγχους και που μας οδήγησε να επιβάλλουμε υψηλά πρόστιμα, έχει αλλάξει δραστικά».

«Πόντιος Πιλάτος»

Σε αντίθεση με τη Νομαρχία Πειραιά, η Νομαρχία Αθηνών, σε σχετικό ερώτημα που έθεσε το «Εθνος της Κυριακής», δηλώνει αναρμόδια για τον τρόπο διαχείρισης των επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.

Παρά το γεγονός ότι με σαφήνεια ο νόμος 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος ορίζει ότι οι νομαρχίες είναι τα αρμόδια Οργανα διενέργειας ελέγχων και με απόφαση του νομάρχη συγκροτούνται τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

Θανάσιμη απειλή για τη δημόσια υγεία είναι η μη ορθολογική διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων. Ερευνα του Π.Ο.Υ. έχει καταδείξει ότι κάθε χρόνο μολύνεται σημαντικός αριθμός ανθρώπων από ηπατίτιδα και AIDS, ενώ σε περίπτωση που τα ιατρικά απόβλητα αποθηκεύονται ανεπεξέργαστα σε χώρους προσβάσιμους στο κοινό, το μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης έχουν τα παιδιά.

Από τη μη ορθολογική διαχείριση των ΕΙΑ κινδυνεύουν:

  • 1 Εργαζόμενοι στην αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση των ΕΙΑ
  • 2 Εργαζόμενοι σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία
  • 3 Ασθενείς και επισκέπτες των νοσοκομείων
  • 4 Εργαζόμενοι στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων
  • 5 Κάτοικοι πλησίον των υγειονομικών μονάδων, καθώς στους κάδους των οικιακών απορρίπτονται και μολυσματικά.

Σε ιδιωτικά νοσοκομεία

Τοξικά ταξιδεύουν προς «άγνωστη κατεύθυνση»

Σύμφωνα με τον ΕΣΚΔΝΑ, στις παρακάτω Ιδιωτικές Υγειονομικές Μονάδες των Νομαρχιών Αθηνών και Πειραιώς παρουσιάζονται τα υψηλότερα ποσοστά πιθανολογούμενης εκτροπής ΕΙΑ προς «άγνωστη κατεύθυνση»: Μητέρα 95,71% Αγία Τριάς Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 93,14% Λητώ 93,43% «Αττικό Θεραπευτήριο» 95,28% Καλλιθέας Γενική Κλινική 86,57% Κεντρική Κλινική Αθηνών 98,00% Ευρωθεραπεία Αθήναιον ΑΕ 90,71% Ευρωκλινική Παίδων 83,00% Αθήνα Γεν. Κλινική 79,14% Ιατρικό Αθηνών (Κλινική Περιστερίου) 78,71% Θεραπευτήριο Κυψέλης 93,14% Γαληνός Κλινική 70% Αγία Ειρήνη 99,14% Αγία Ειρήνη Κλινική (Αιγάλεω) 88,43% Τζεράνη Ελευθ. ΑΕ, Ψυχική Δομή 100% Καρράς Κλινική 92,57% Υπαπαντή του Χριστού 100% Ιδιωτικό Μαιευτήριο Νίκη 97,28% Αττικόν Χαϊδαρίου 66,71% Παναγία η Οδηγήτρια 92,71 % Πειραϊκό Θεραπευτήριο 96% Γεωργίου Πάγκου 81,14 % Βιοκλινική Πειραιά, Ιδιωτική Κλινική ΑΕ 74,14% Ζηλάκου Χαρ. Μεταξόπουλου - Ζηλάκου Π., 88,28 % Κανακίδη Γεώργιου 99,43 % Παναγιά Κλινική Νίκαιας 99,43 % Γλυκύς Ιησούς Γενική Κλινική Σαλαμίνας 98,71 % Ιπποκράτης 86,71 % Πρότυπο Νοσοκομειακό Κέντρο - Κλινική Μέριμνα Αγιος Νικόλαος 68,14 %

Απόβλητα

Διαχωρισμός χωρίς έλεγχο

Πολυάριθμες υγειονομικές μονάδες διαχειρίζονται τα ΕΙΑ με τη μέθοδο της αποστείρωσης. Η μέθοδος, όμως, αυτή ενδείκνυται μόνο για τα «Αμιγώς Μολυσματικά απόβλητα» (ΕΙΑ-ΜΧ) και όχι για τα μεικτού μολυσματικού - τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ), όπως προβλέπει η νομοθεσία (ΚΥΑ37591/ 2003). Λόγω της ιδιαίτερης επεξεργασίας που πρέπει να ακολουθείται κατά κατηγορία αποβλήτων, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει να γίνεται ο διαχωρισμός των αμιγώς μολυσματικών (ΕΙΑ-ΜΧ) από τις άλλες κατηγορίες αποβλήτων, αμιγώς τοξικού (ΕΙΑ-ΤΧ) και μεικτού μολυσματικού-τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ).

Ομως στην πλειονότητα των νοσοκομείων δεν λειτουργούν οι «Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων» υπό τις οδηγίες των οποίων πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμός των αποβλήτων. Επίσης η μεταφορά των αποστειρωμένων ΕΙΑ στον ΧΥΤΑ Φυλής δεν πραγματοποιείται με ειδικά οχήματα.

Αποστείρωση

«Στα αποστειρωμένα ΕΙΑ δεν είναι εφικτό να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία έλεγχοι και να πιστοποιηθεί η επιτυχία της αποστείρωσης από τον τελικό αποδέκτη που είναι ο ΧΥΤΑ Φυλής, διότι είναι αναμεμειγμένα με τα δημοτικά απόβλητα», εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΣΔΚΝΑ. Ο «Ευαγγελισμός» εξακολουθεί να διαχειρίζεται τα απόβλητά του με τη μέθοδο της αποστείρωσης, παρά το γεγονός ότι το 2006 η αξιοπιστία της εταιρείας που τα αποστείρωνε με κινητή μονάδα απασχόλησε τη δικαιοσύνη. «Οι εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης των ΕΙΑ που εφαρμόζονται σήμερα σε πολλά νοσοκομεία δεν διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους», επισημαίνει ο διευθυντής του «Αποτεφρωτήρα» Ανω Λιοσίων, Δ. Παπαδόπουλος. «Οι κλίβανοι που λειτουργούν σε πολλές υγειονομικές μονάδες δεν διαθέτουν επεξεργασία απαερίων, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν με διοξίνες, οξέα και βαρέα μέταλλα την ατμόσφαιρα». Το κόστος αποτέφρωσης των ιατρικών αποβλήτων είναι 2 ευρώ το κιλό και η μέθοδος ενδείκνυται για όλα τα είδη των ΕΙΑ, πλην των ραδιενεργών, μπαταρίες κ.ά.ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΓΙΟΥ

( ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: