Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ξυπνητούρια


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  εκτιμά ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου
Υγείας αποδομούν το υπάρχον σύστημα Υγείας, χωρίς να αντιμετωπίζουν την
εμπορευματοποίηση και τα ιδιωτικά συμφέροντα,  ενώ συγχρόνως
χαρακτηρίζονται από αντιφατικότητα,  γραφειοκρατικό και διαχειριστικό
προσανατολισμό,.
Στο πλαίσιο εξειδίκευσης και εφαρμογής του μνημονίου για την
Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση, στόχος είναι η οριζόντια μείωση των
διαθέσιμων πόρων με περικοπές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ενδεικτικό των προθέσεων είναι ότι ο χώρος της Υγείας καλείται να
λειτουργήσει το 2011  με το 50%  του αντίστοιχου κονδυλίου στον
Προϋπολογισμό του 2010. Το νέο νομοσχέδιο για την Υγεία αντί να οδηγεί
στη μείωση των ελλειμμάτων και των χρεών, την επίλυση των προβλημάτων
και των αδιεξόδων, οδηγεί στη μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την
αύξηση του κόστους για τους  πολίτες.
Η Κυβέρνηση πρέπει να καταστήσει μείζονα εθνική υπόθεση τη
διατήρηση και βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και να διασφαλίσει,  με τρόπο
έγκυρο και συστηματικό, το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών,
προς όφελος του λαού και του τόπου.
Καλούμε την Κυβέρνηση να  «ανοίξει»  ένα νέο δρόμο Εθνικού
Σχεδιασμού για την Υγεία,  εξετάζοντας τις πραγματικές ανάγκες του
κοινωνικού συνόλου,  αντί να αναλώνεται σε  «ασκήσεις επί χάρτου»
αμφίβολης σκοπιμότητας. Μια τέτοια επιλογή επιβάλλει την απόσυρση του
υπό συζήτηση Νομοσχεδίου.
Για το λόγο αυτό η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να
συμμετέχουν την Τετάρτη 9  Φεβρουαρίου 2011  το μεσημέρι στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: