Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Νέο έργο στο χωριό μας: Ο Καραγκιόζης ευεργέτης


Αγαπητοί Συνάδελφοι, καλημέρα και καλό μήνα!
    Στις επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της Ιατρικής Σχολής έχω την τιμή να ζητήσω την υποστήριξή σας για τη θέση του Προέδρου.
    Θεωρώ ότι η διοικητική πείρα που απέκτησα ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Σχολής και η 4ετής θητεία μου ως Πρόεδρος των Εφορειών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων “Αρεταίειο” και “Αιγινήτειο” δίνουν τα εχέγγυα για να συμβάλλω πλέον από τη θέση του Προέδρου της Σχολής στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου "Αττικόν" και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών ΔΕΠ που εργάζονται σε αυτό.    Το "Αττικόν" είναι το πλέον σύγχρονο Δημόσιο Νοσοκομείο της Ελλάδας. Η ίδρυσή του, η στελέχωση  και η λειτουργία του υποστηρίχθηκε διαχρονικά από τη Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής. Και επειδή η Διοίκηση οφείλει να έχει συνέχεια, θεωρώ καθήκον μου να ευχαριστήσω τους Καθηγητές κκ. Κίττα, Κρεατσά και Στεφανάδη που με το θεσμικό τους ρόλο συνέβαλαν καθοριστικά.
    Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών μου δόθηκε η δυνατότητα να επικοινωνώ σε σταθερή βάση με εσάς και να είμαι κοινωνός στα προβλήματα και τις εκκρεμότητες των συναδέλφων που τα γνωρίζουν και τα βιώνουν καθημερινά. Θα μου επιτρέψετε να καταθέσω κάποιες προτάσεις και να αναλάβω δεσμεύσεις εάν το εκλεκτορικό σώμα με εκλέξει ως Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής:
1. Η παρουσία της Ιατρικής Σχολής θα είναι όσο γίνεται πλέον έντονη, διότι θεωρούμε ότι το "Αττικόν" είναι Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι όντως η Ναυαρχίδα μας, και συμβάλλει καθοριστικά στην εκπαίδευση των φοιτητών μας και των ειδικευομένων, όπως επίσης και στην έρευνα, ενώ προσφέρει ανεκτίμητο κλινικό έργο. Το Νοσοκομείο αυτό ευρίσκεται σε μία υποβαθμισμένη περιοχή της Αττικής και καλείται να αντιμετωπίσει ασθενείς που η παρούσα οικονομική κρίση μπορεί να τους οδηγήσει σε δυσμενέστερη κατάσταση. Ως πανεπιστημιακοί ιατροί έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία  και θέλουμε να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται.
2. Μία ημέρα κάθε μήνα και όποτε άλλοτε θεωρείται απαραίτητο, δεσμεύομαι  να επισκέπτομαι το Νοσοκομείο για την επί τόπου συνεργασία με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, τους συναδέλφους που έχουν αναλάβει διοικητικές ευθύνες αλλά και με όποιον συνάδελφο έχει κάποιο ειδικό θέμα. Η επίσκεψη μου μπορεί να συνδυάζεται με συζήτηση στη Συνέλευση των μελών ΔΕΠ του Νοσοκομείου στο Αμφιθέατρο.
3. Είναι σημαντική κατάκτηση του σημερινού Προέδρου της Σχολής μας και του Συλλόγου ΔΕΠ, η νομοθετική ρύθμιση με την οποία ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου είναι Πανεπιστημιακός και υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Η συνεργασία του Προέδρου της Σχολής με τον συνάδελφο του, Πανεπιστημιακό Αναπληρωτή Διοικητή πρέπει να είναι συνεχής.
4. Ο Οργανισμός Λειτουργίας του "Αττικόν" πρέπει να εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί ο Πανεπιστημιακός του χαρακτήρας και να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του. Οι προσπάθειες της Σχολής θα πρέπει να είναι προσηλωμένες προς αυτή την κατεύθυνση.
5. Σε διαδοχικές επαφές και συχνή επικοινωνία με εσάς, έχει γίνει σαφές ότι άμεση προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των εργαστηρίων με τεχνολογικό προσωπικό και με νοσηλευτικό προσωπικό για τα χειρουργεία. Σε πρόσφατη συνάντησή μας, στην οποία συμμετείχε η Διοικητής της 2ης ΥΠΕ, η τελευταία  δεσμεύτηκε για τη μεταφορά προσωπικού που θα προκύψει από τις αναδιαρθρώσεις των Νοσοκομείων της ΥΠΕ και ειδικά  της Αγίας Βαρβάρας. Το μέτρο αυτό δεν απαιτεί πρόσθετο κόστος.
6. Είναι άμεση προτεραιότητα η λειτουργία της Νευροχειρουργικής, της Ουρολογικής, της Γναθοπροσωπικής και της Παιδοχειρουργικής Κλινικής (εννοείται με Πανεπιστημιακή Διεύθυνση) με αντίστοιχη αύξηση των χειρουργικών αιθουσών και νοσηλευτικών κλινών. Η περαιτέρω ανάπτυξη Μονάδων θα καθορίζεται από εσάς με βάση τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
7. Η φήμη του Νοσοκομείου, η κτιριακή υπεροχή του και ιδίως οι υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες που εσείς προσφέρετε, έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη επιβάρυνση του τις ημέρες των Γενικών Εφημεριών. Έχει ήδη ξεκινήσει, και σκοπεύω να συνεχισθεί, η συνεργασία της 2ης ΥΠΕ και με το ΕΚΕΠΥ ούτως ώστε να αποσυμφορούνται, σε μόνιμη ή ευκαιριακή βάση, οι Κλινικές που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Ήδη είναι υπό ρύθμιση η εφημερία της Πνευμονολογικής Κλινικής (κάθε 8 ημέρες έως τις 9μμ).
8. Η λειτουργία εξειδικευμένων Μονάδων και Ιατρείων πρέπει να ενισχυθεί γιατί καλύπτει επιτακτικές ανάγκες άνω των δύο εκατομμυρίων κατοίκων  της Αττικής. Οι πρωτοποριακές και εξειδικευμένες επεμβάσεις και τεχνικές που πραγματοποιούνται στο «Αττικόν» πρέπει να συνεχίσουν, διότι είναι συνυφασμένες με τον ποιοτικό ρόλο της Σχολής μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είμαι αντίθετος σε κάθε προσπάθεια συρρίκνωσης τους ούτως ώστε, δήθεν, να διευκολυνθεί η Γενική Εφημερία.
9. Όλες οι δομές και δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί μέσω του Πανεπιστημίου και του ΕΛΚΕ (τεχνολογικός εξοπλισμός, Επιστημονικοί Συνεργάτες, τεχνολογικό και διοικητικό προσωπικό) πρέπει να παραμείνουν υπό την εποπτεία  των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων και δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπαγωγή τους σε άλλο φορέα.
10. Θα στηρίξω κάθε προσπάθεια  ανάπτυξης εξειδικευμένων εξετάσεων που εσείς θεωρείτε ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν. Η είσπραξη τους πρέπει να γίνεται μέσω ΕΛΚΕ όπως συμβαίνει και σε άλλα εργαστήρια της Σχολής μας.
11. Η διαμόρφωση του παρακείμενου κτιρίου για την στέγαση ερευνητικών εργαστηρίων, χώρων εκπαίδευσης και διοικητικής υποστήριξης πρέπει να ολοκληρωθεί.
12. Θα διεκδικήσουμε τη δημιουργία μόνιμης Διϋπουργικής Διεύθυνσης μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για τα θέματα των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αλλά και για τις Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια που στεγάζονται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η οικονομική συγκυρία είναι δυσμενής και αυτή η κατάσταση μπορεί να διατηρηθεί για αρκετό καιρό, Η δυσκολία των καιρών απαιτεί τη συστράτευση όλων μας, την ευελιξία για προσαρμογή σε συνθήκες που μπορεί να αλλάξουν, αλλά η προσήλωσή μας στον Πανεπιστημιακό χαρακτήρα του «Αττικόν» είναι αταλάντευτη. Αναφέρθηκα σε 12 σημεία που θεωρώ ότι εσείς έχετε αναδείξει ως προτεραιότητες. Έχω όμως πλήρη επίγνωση ότι κανείς δεν έχει έτοιμες όλες τις λύσεις και τα προβλήματα τα γνωρίζουν καλύτερα αυτοί που τα βιώνουν καθημερινά. Δεσμεύομαι να είμαι διαθέσιμος για βοήθεια όπου εσείς το θεωρείτε χρήσιμο.
Σας προσκαλώ σε συνάντηση στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 13:00 για συζήτηση επί των ανωτέρω αλλά και γενικότερα για θέματα που αφορούν στη Σχολή μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Θάνος Δημόπουλος
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής

Δεν υπάρχουν σχόλια: