Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Επιστροφή στην πραγματικότηταhttp://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/45%CE%92%CE%9D%CE%A7-3%CE%A18

Στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: