Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Το πιο ιερό από όλα τα δίκαια

«Οταν η Διοίκησις βιάζη,

αθετή, καταφρονή τα δίκαια του λαού

και δεν εισακούη τα παράπονά του,

το να κάμη τότε ο λαός

ή κάθε μέρος του λαού
επανάστασιν,

να αρπάζη τα άρματα

και να
τιμωρήση τους τυράννους του,

είναι (το) πλέον
ιερόν από όλα τα δίκαιά του

και το πλέον
απαραίτητον από όλα τα χρέη του».

Ρήγας Φεραίος

Δεν υπάρχουν σχόλια: